1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - A prayer for every year - Lời cầu nguyện hằng năm - Plus One

    Do You remember me? Long ago on bended knee I prayed to You With childhood fantasy Well I’m all grown up now Can You still help somehow? I’m not a child But my heart still can dream Please hear my prayer tonight And help me do what’s right Not for myself But for a world in need No more lives torn apart That wars would never start And time would heal all hearts Every man would have a friend And right would always win And love would never end This is my prayer for every year May kindness rule our lives Not just the strong survive Sweet tears for all A thousand years gone by This is the world I pray We will share someday Let me begin by reaching out my hand (my hand) No more lives torn apart That wars would never start And time would heal all hearts Every man would have a friend And right would always win And love would never end This is my prayer for every year What is this illusion called The innocence of youth Maybe only in their Blind belief will we ever find the truth No more lives torn apart (torn apart) That wars would never start (never start) And time would heal all hearts (hearts) And every man would have a friend (have a friend) And right would always win (always win) And love would never end This is my prayer for every year This is the prayer I hope You hear This is my prayer for every year Chúa còn nhớ con chứ? Lúc trước con quì gối Cầu nguyện với Chúa Với những ý nghĩ hết sức trẻ con Mà chính con tạo ra Giờ thì con đã lớn rồi Và Chúa vẫn đáp lời con chứ? Con ko còn là trẻ con nữa Nhưng tâm hồn thì vẫn cứ thích mơ Con xin Ngài nhậm lời cầu xin của con trong đêm tối này Xin Chúa júp con làm đc gì đó cho xã hội Chứ ko fải cho riêng mình con Xin Cha đổ phước thiêng từ trời Để ko còn những mảnh đời tan vỡ Để chiến tranh ko có dịp nổ ra Và cho thời jan sẽ xóa nhòa nỗi đau Xin cho ai nấy đều có tri kỉ Nguyện lẽ phải sẽ chiên thắng Và tình yêu thương chẳng hề hư mất bao jờ Mỗi năm con xin dâng trình những điều này cho Ngài Nguyện sự nhân từ, lòng yêu thương sẽ cai trị đời sống chúng con. Xin júp chúng con hiểu Ko fải kẻ mạnh mới chiến thắng Ngàn năm sau nguyện con dân Chúa sẽ nức lòng vui mừng Khi chúng con gặp Ngài Con cầu nguyện cho thế giới mà Ngày nào đó chúng ta sẽ chung sống Hãy cho con đc bắt đầu Con muốn giơ tay ra làm j đó ...... ...... ...... Người ta sẽ gọi cái ảo tưởng này là j nhỉ? Sự ngu ngơ của kẻ dại khờ ư? Có lẽ chúng con chỉ tìm ra lẽ thật khi con người nói chúng con là những kẻ có niềm tin mù quáng ...... ...... ...... Đây là lời cầu nguyện của con Hi vọng Cha nghe
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...