Lời Dịch - 100 - Howie Dorough

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 641 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 100 - Howie Dorough

    You know I can be a good man (woah) You know I can fulfill your wildest dreams (yeah, yeah) You know I can make a new plan (woah) And it will only be about you and me (yeah, yeah) In this life I wanna make it right You are the reason why I'm giving my heart and soul to you Girl I put it all on you 100 kisses girl straight to your heart 100 ways to show you i need you 100 reasons why we'll never be apart 100 ways to say that i love you I'm giving you 100 I hope that's enough I'll never give any less girl You're worth that much 100 I won't mess it up 'cause when love is in the air I'll take you there 100 girl, girl, girl, g-girl, girl, girl (x 2) Baby I don't have a secret (woah) It just all comes together when its true (yeah, yeah) I give more than what is needed (woah) 'cause you deserve the best that i give to you (yeah, yeah) In this life I wanna make it right You are the reason why I'm giving my heart and soul to you Girl i put it all on you 100 kisses girl straight to your heart 100 ways to show you I need you 100 reasons why we'll never be apart 100 ways to say that I love you I'm giving you 100 I hope that's enough I'll never give any less girl You're worth that much 100 I wont mess it up 'cause when love is in the air I'll take you there. Gotta tell you that I will never let you down Let you down (down down down) You can put your trust in me baby, I'll always be around 100 kisses girl straight to your heart 100 ways to show you I need you 100 reasons why we'll never be apart 100 ways to say that i love you I'm giving you 100 I hope that's enough I'll never give any less girl You're worth that much 100 I wont mess it up 'cause when love is in the air I'll take you there. 100 girl, girl, girl, g-girl, girl, girl (x 2) Em biết anh có thể trở thành một người đàn ông tốt (woah) Em biết anh có thể thực hiện những ước mơ ngông cuồng nhất của em (yeah, yeah) Em biết anh có thể đề ra một kế hoạch mới (woah) Và nó sẽ chỉ là về em và anh (yeah, yeah) Trong cuộc đời này, anh muốn nó đi đúng hướng Em là lý do tại sao Anh trao trái tim và tâm hồn mình cho em Cô gái, anh đặt trọn tất cả nơi em 100 nụ hôn đấy em, thẳng tới trái tim em 100 cách để cho em thấy anh cần em 100 lý do tại sao chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa 100 cách để nói rằng anh yêu em Anh sẽ trao em đúng 100 Anh hy vọng bằng đó là đủ Anh sẽ không bao giờ trao cho bất kỳ một cô gái nào khác Em đáng giá hơn 100 rất nhiều Anh sẽ không làm rối tung lên Vì khi tình yêu của em ở trong không trung Thì anh sẽ đưa em lên đó 100 đấy em, em, em e-em, em, em(x 2) Em yêu, anh không có lấy 1 bí mật Tất cả chỉ đến bên nhau khi chúng đúng là thuộc về nhau (yeah, yeah) Anh sẽ cho đi nhiều hơn những gì là cần thiết (woah) Vì em xứng với điều tốt nhất mà anh trao cho em (yeah, yeah) Trong cuộc đời này, anh muốn nó đi đúng hướng Em là lý do tại sao Anh trao trái tim và tâm hồn mình cho em Cô gái, anh đặt trọn tất cả nơi em 100 nụ hôn đấy em, thẳng tới trái tim em 100 cách để cho em thấy anh cần em 100 lý do tại sao chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa 100 cách để nói rằng anh yêu em Anh sẽ trao em đúng 100 Anh hy vọng bằng đó là đủ Anh sẽ không bao giờ trao cho bất kỳ một cô gái nào khác Em đáng giá hơn 100 rất nhiều Anh sẽ không làm rối tung lên Vì khi tình yêu của em ở trong không trung Thì anh sẽ đưa em lên đó Phải nói với em rằng anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng Làm em thất vọng (thất vọng, thất vọng, thất vọng) Em có thể đặt niềm tin của em nơi anh, Anh sẽ luôn ở quanh em 100 nụ hôn đấy em, thẳng tới trái tim em 100 cách để cho em thấy anh cần em 100 lý do tại sao chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa 100 cách để nói rằng anh yêu em Anh sẽ trao em đúng 100 Anh hy vọng bằng đó là đủ Anh sẽ không bao giờ trao cho bất kỳ một cô gái nào khác Em đáng giá hơn 100 rất nhiều Anh sẽ không làm rối tung lên Vì khi tình yêu của em ở trong không trung Thì anh sẽ đưa em lên đó 100 đấy em, em, em e-em, em, em(x 2)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...