1. Giá vàng ở Việt Nam năm 2013 : Thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp của chính phủ đối với thị

    Vấn đề quản lý thị trường vàng ở Việt Nam hiện đang thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội không chỉ ở giác độ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nguồn dự trữ ngoại hối của nhà nước, cán cân thương mại quốc tế … mà nó còn liên quan đến việc dảm bảo quyền sở hữu một loại tài sản có giá trị được cất giữ trong dân cư. Do đó, vấn đề bảo đảm thị trường vàng ở Việt Nam được quản lý một cách hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thu hút được nguồn vốn xã hội phục vụ cho các nhu cầu đầu tư, loại bỏ yếu tố đầu cơ, gây mất ổn định kinh tế xã hội ở Việt Nam là “bài toán” cho các cơ quan chức năng mà cụ thể là Nhân hàng Nhà nước Việt Nam.
    Để hiểu biết hơn về thị trường vàng trong nước biến động như thế nào, em xin đi sâu vào đề tài : Giá vàng ở Việt Nam năm 2013 : Thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp của chính phủ đối với thị trường này”.

    Nguồn: bàitậpluậthọc.vn
     Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...