1. miss_you_52

  miss_you_52 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Dư nợ tín dụng tháng 2 của TPHCM tăng gần 72% so cùng kì

  Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ và nội tệ tháng 2 lần lượt tăng 79% và 69% so với cùng kì.

  Theo Cục Thống kê TPHCM, vốn huy động trên địa bàn thành phố cuối tháng 2 ước đạt 798,7 ngàn tỷ đồng, tăng 61,8% so cùng kỳ. Vốn huy động của các NHTMCP chiếm 57%, tăng 105% so cùng kỳ.

  Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 26% tổng vốn huy động, tăng 53% so cùng kỳ; huy động VNĐ tăng 65%, trong đó tiền gửi tiết kiệm và kỳ phiếu đạt 256 ngàn tỷ đồng, tăng 56%, chiếm 32% tổng vốn huy động.

  Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 730 ngàn tỷ đồng, tăng 71,5% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng của các NHTMCP chiếm 50,6% tổng dư nợ, tăng 108% so cùng kỳ.

  Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 198,3 ngàn tỷ đồng, chiếm 27%, tăng 79% so cùng kỳ; dư nợ tín dụng bằng VNĐ tăng 69% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 44% tổng dư nợ, tăng 71% so cùng kỳ; dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 72% so cùng kỳ.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...