1. tinhyeuhuvo9x

  tinhyeuhuvo9x Thành viên mới

  Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo thứ tự ABC

  Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo thứ tự ABC

  A

  account for: chiếm, giải thích
  allow for: tính đến, xem xét đến

  ask after: hỏi thăm sức khỏe
  ask for: hỏi xin ai cái gì
  ask sb in/ out: cho ai vào/ ra

  advance in: tấn tới
  advance on: trình bày
  advance to: tiến đến

  agree on sth: đồng ý với điều gì
  agree with: đồng ý với ai, hợp với, tốt cho

  answer to: hợp với
  answer for: chịu trách nhiệm về

  attend on (upon): hầu hạ
  attend to: chú ý
  B

  back up: ủng hộ, nâng đỡ

  bear on: có ảnh hưởng, liên lạc tới

  become of: xảy ra cho

  begin with: bắt đầu bằng
  begin at: khởi sự từ

  believe in: tin cẩn, tin có

  belong to: thuộc về

  bet on: đánh cuộc vào

  be over: qua rồi
  be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm gì

  bear up: xác nhận
  bear out: chịu đựng

  blow out: thổi tắt
  blow down: thổi đổ
  blow over: thổi qua

  break away: chạy trốn
  break down: hỏng hóc, suy nhược
  break in (to+O): đột nhập, cắt ngang
  break up: chia tay, giải tán
  break off: tan vỡ một mối quan hệ

  bring about: mang đến, mang lại
  bring down: hạ xuống
  bring out: xuất bản
  bring up: nuôi dưỡng
  bring off: thành công, ẵm giải

  burn away: tắt dần
  burn out: cháy trụi
  C

  Call in/on at one's house: ghé thăm nhà ai

  Call at: ghé thăm
  Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
  Call off: huỷ bỏ
  Call for: yêu cầu, mời gọi

  Care about: quan tâm, để ý tới
  Care for: muốn, thích, quan tâm chăm sóc
  Care for: thích, săn sóc

  Carry away: mang đi, phân phát
  Carry on: tiếp tục
  Carry out: tiến hành, thực hiện
  Carry off: ẵm giải

  Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp
  Catch up with: bắt kịp

  Chew over: nghĩ kĩ

  Check in/out: làm thủ tục ra/vào
  Check up: kiểm tra sức khoẻ

  Clean out: dọn sạch, lấy đi hết
  Clean up: dọn gọn gàng, làm sáng tỏ
  Clear away: lấy đi, mang đi

  Close down: phá sản, đóng cửa nhà máy
  Close in: tiến tới
  Close up: xích lại gần nhau
  Close with: tới gần
  Close about: vây lấy

  Come over/round: đến thăm
  Come round: hồi tỉnh
  Come down: sụp đổ, giảm
  Come down to: là do
  Come up: đề cập đến, nhô lên, nhú lên
  Come up with: nảy ra, loé lên
  Come up against: đương đầu, đối mặt
  Come out: xuất bản
  Come out with: tung ra sản phẩm
  Come about: xảy ra

  Come across: tình cờ gặp
  Come apart: vỡ vụn
  Come along/ on with: hòa hợp, tiến triển
  Come into: thừa kế
  Come off: thành công, rớt ra, bong ra

  Count on sb for sth: trông cậy vào ai

  Come to: lên tới

  Consign to: giao phó cho

  Cross out: gạch đi, xoá đi

  Cry for: khóc đ̣i
  Cry for sth: kêu đói
  Cry for the moon: đòi cái ko thể
  Cry with joy: khóc vì vui

  Cut sth into: cắt vật gì thành
  Cut into: nói vào, xen vào
  Cut back on/cut down on: cắt giảm (chi tiêu)
  Cut in: cắt ngang
  Cut sth out off sth: cắt cái gì rời khỏi cái gì
  Cut off: cô lập, cách li ngừng phục vụ
  Cut up: chia nhỏ

  D
  delight in: thích thú về
  depart from: bỏ, sửa đổi
  do with: chịu đựng
  do for a thing: kiếm ra một vật

  Die away/die down: giảm đi, dịu đi (về cường độ)
  Die out/die off: tuyệt chủng
  Die for: thèm gì đến chết
  Die of: chết vì bệnh gì


  Do away with: bãi bỏ, bãi miễn
  Do up: trang trí
  Do with : làm được gì nhờ có
  Do without: làm được gì mà không cần

  Draw back: rút lui

  Drive at: ngụ ý, ám chỉ

  Drop in at one's house: ghé thăm nhà ai
  Drop off: buồn ngủ
  Drop out of school: bỏ học
  E

  Eat up: ăn hết
  Eat out: ăn ngoài

  End up: kết thúc

  F

  Face up to: đương đầu, đối mặt
  Fall back on: trông cậy, dựa vào
  Fall in with: mê cái gì

  Fall in love with sb: yêu ai đó say đắm
  Fall behind: chậm hơn so với dự định, rớt lại phía sau
  Fall through: hoãn lại
  Fall off: giảm dần
  Fall down: thất bại

  Fell up to: cảm thấy đủ sức làm gì

  Fill in: điền vào
  Fill up with: đổ đầy
  Fill out: điền hết, điền sạch
  Fill in for: đại diện, thay thế
  Find out: tìm ra
  G

  Get through to sb: liên lạc với ai
  Get through: hoàn tất, vượt qua
  Get into: đi vào , lên (xe)
  Get in: đến , trúng cử
  Get off: cởi bỏ, xuống xe, khởi hành
  Get out of: tránh xa
  Get down: đi xuống, ghi lại
  Get sb down: làm ai thất vọng
  Get down to doing: bắt đầu nghiêm túc làm vịêc gì
  Get to doing: bắt tay vào làm việc gì
  Get round...(to doing): xoay xở, hoàn tất
  Get along/on with: hòa hợp với
  Get sth across: làm cho cái gì được hiểu
  Get at: đạt đến
  Get back: trở lại
  Get up: ngủ dậy
  Get ahead: vượt trước ai
  Get away with: cuỗm theo cái gì
  Get over: vượt qua
  Get on one's nerves: làm ai phát điên, chọc tức ai

  Give away: cho đi, tống đi, tiết lộ bí mật
  Give st back: trả lại
  Give in: bỏ cuộc
  Give way to: nhượng bộ, đầu hàng, nhường chỗ cho ai
  Give up: từ bỏ
  Give out: phân phát, cạn kịêt
  Give off: toả ra, phát ra (mùi hương, hương vị)

  Go out: đi ra ngoài , lỗi thời
  Go out with: hẹn ḥò
  Go through: kiểm tra, thực hiện công việc
  Go through with: kiên trì bền bỉ
  Go for : cố gắng giành đc
  Go in for: tham gia vào
  Go with: phù hợp
  Go without: kiêng nhịn
  Go off: nổi giận, nổ tung, thiu/hư (thức ăn)
  Go off with: cuỗm theo
  Go ahead: tiến lên
  Go back on one's word: không giữ lời
  Go down with: mắc bệnh
  Go over: kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng
  Go up: tăng, đi lên, vào đại học
  Go into: lâm vào
  Go away: cút đi, đi khỏi
  Go round: đủ chia
  Go on: tiếp tục

  Grow out of: lớn vượt khỏi
  Grow up: trưởng thành

  H

  Hand down to: truyền lại (cho thế hệ sau)
  Hand in: giao nộp (bài, tội phạm )
  Hand back: giao lại
  Hand over: trao trả quyền lực
  Hand out: phân phát

  Hang round: lảng vảng
  Hang on = hold on = hold off: cầm máy (điện thoại )
  Hang up (off): cúp máy
  Hang out: treo ra ngoài

  Hold on off: hoãn lại
  Hold on: cầm máy
  Hold back: kiềm chế
  Hold up: cản trở / trấn lột
  J

  Jump at a chance/an opportunity: chộp lấy cơ hội
  Jump at a conclusion: vội kết luận
  Jump at an order: vội vàng nhận lời
  Jump for joy: nhảy lên vì sung sướng
  Jump into (out of): nhảy vào ( ra)

  K

  Keep away from = keep off: tránh xa
  Keep out of: ngăn cản
  Keep sb back from: ngăn cản ai không làm gì

  Keep sb from: ngăn cản ai khỏi
  Keep sb together: gắn bó
  Keep up: giữ lại , duy trì
  Keep up with: theo kip ai
  Keep on = keep V-ing: cứ tiếp tục làm gì

  Knock down: kéo đổ , sụp đổ, san bằng
  Knock out: hạ gục ai
  L

  Lay down: ban hành , hạ vũ khí
  Lay out: sắp xếp, lập dàn ý

  Leave sb off: cho ai nghỉ việc
  Leave out: bỏ sót


  Let sb down: làm ai thất vọng
  Let sb in/out: cho ai vào/ra, phóng thích ai
  Let sb off: tha bổng cho ai

  Lie down: nằm nghỉ

  Live up to: sống xứng đáng với
  Live on: sống dựa vào

  Lock up: khóa chặt ai

  Look after: chăm sóc
  Look at: quan sát
  Look back on: nhớ lại hồi tưởng
  Look round: quay lại nhìn
  Look for: tìm kiếm
  Look forward to V-ing: mong đợi , mong chờ
  Look in on: ghé thăm
  Look up: tra cứu (từ điển, số điện thoại)
  Look into: xem xét , nghiên cứu
  Look on: đứng nhìn thờ ơ
  Look out: coi chừng
  Look out for: cảnh giác với
  Look over: kiểm tra
  Look up to: tôn trọng
  Look down on: coi thường
  M
  Make up: trang điểm, bịa chuyện
  Make out: phân biệt
  Make up for: đền bù, hoà giải với ai
  Make the way to: tìm đường đến

  Mix out: trộn lẫn, lộn xộn

  Miss out: bỏ lỡ

  Move away: bỏ đi, ra đi
  Move out: chuyển đi
  Move in: chuyển đến
  O

  Order sb about sth: sai ai làm gì

  Owe sth to sb: có được gì nhờ ai
  P

  Pass away: qua đời
  Pass by: đi ngang qua, trôi qua
  Pass on to: truyền lại
  Pass out: ngất

  Pay sb back: trả nợ ai
  Pay up the dept: trả hết nợ nần

  Point out: chỉ ra

  Pull back: rút lui
  Pull down: kéo đổ , san bằng
  Pull in to: vào( nhà ga )
  Pull sth out: lấy cái ǵì ra
  Pull over at: đỗ xe

  Put sth aside: cất đi, để dành
  Put sth away : cất đi
  Put through to sb: liên lạc với ai
  Put down: hạ xuống
  Put down to: lí do của
  Put on: mặc vào; tăng cân
  Put up: dựng lên, tăng giá
  Put up with: tha thứ, chịu đựng
  Put up for: xin ai ngủ nhờ
  Put out: dập tắt
  Put sth/sb out: đưa ai/cái gì ra ngoài
  Put off: trì hoãn
  R

  Run after: truy đuổi
  Run away/ off from: chạy trốn
  Run out (of): cạn kiệt
  Run over: đè chết
  Run back: quay trở lại
  Run down: cắt giảm, ngừng phục vụ
  Run into: tình cờ gặp, đâm xô, lâm vào

  Ring after: gọi lại sau
  Ring off: tắt máy (điện thoại)
  S

  Save up: để dành

  See about = see to: quan tâm, để ý
  See sb off: tạm biệt
  See sb though: nhận ra bản chất của ai
  See over = go over: Kiểm tra


  Send for: yêu cầu, mời gọi
  Send to:đưa ai vào (bệnh viện, nhà tù)
  Send back: trả lại

  Set out/off: khởi hành, bắt đầu
  Set in: bắt đầu (dùng cho thời tiết)
  Set up: dựng lên
  Set sb back: ngăn cản ai

  Settle down : an cư lập nghiệp

  Show off: khoe khoang , khoác lác
  Show up: đến tới

  Shop round: mua bán loanh quanh

  Shut down: sập tiệm, phá sản
  Shut up: ngậm miệng lại

  Sit round: ngồi nhàn rỗi
  Sit up for: chờ ai cho tới tận khuya

  Slown down: chậm lại

  Stand by: ủng hộ ai
  Stand out: nổi bật
  Stand for: đại diện, viết tắt của, khoan dung
  Stand in for: thế chỗ của ai

  Stay away from: tránh xa
  Stay behind: ở lại
  Stay up: thức khuya
  Stay on at: ở lại trường để học thêm
  T
  Take away from: lấy đi, làm nguôi đi
  Take after: giống ai như đúc
  Take sb/sth back to: đem trả laị
  Take down: lấy xuống
  Take in: lừa gạt ai, hiểu
  Take on: tuyển thêm, lấy thêm người
  Take off: cất cánh, cởi tháo bỏ cái gì
  Take over: giành quyền kiểm soát
  Take up: đảm nhận, chiếm giữ (không gian), bắt đầu làm gì (thành thú tiêu khiển)
  Take to: yêu thích

  Talk sb into st: thuyết phục ai
  Talk sb out of: cản trở ai

  Throw away: ném đi, vứt hẳn đi
  Throw out: vứt đi, tống cổ ai

  Tie down: ràng buộc
  Tie in with: buộc chặt
  Tie sb out: làm ai đó mệt lả

  Tell off: mắng mỏ

  Try on: thử (quần áo)
  Try out: thử...(máy móc)

  Turn away = turn down: từ chối
  Turn into: chuyển thành
  Turn out: hóa ra là
  Turn on/off: mở, tắt
  Turn up/down: vặn to, nhỏ (âm lượng)
  Turn up: xuất hịên, đến tới
  Turn in: đi ngủ
  U

  Use up: sử dụng hết, cạn kiệt

  Urge sb into/out of: thuyết phục ai làm gì/không làm gì
  W

  Wait for: đợi
  Wait up for: đợi ai đến tận khuya

  Watch out/over: coi chừng

  Watch out for sth/sb: coi chừng cái gì/ai đó

  Wear off: mất tác dụng, biến mất, nhạt dần
  Wear sb out: làm ai mệt lả người

  Work off: loại bỏ
  Work out: tìm ra cách giải quyết
  Work up: làm khuấy động

  Wipe out: huỷ diệt

  Write down: viết vào
   


  KID_White_1412 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...