1. tinhyeuhuvo9x

  tinhyeuhuvo9x Thành viên mới

  Gia nhập:
  30/4/2014
  Bài viết:
  15
  Lượt thích:
  10
  Kinh nghiệm:
  3

  Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo thứ tự ABC

  Danh sách cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh theo thứ tự ABC

  A

  account for: chiếm, giải thích
  allow for: tính đến, xem xét đến

  ask after: hỏi thăm sức khỏe
  ask for: hỏi xin ai cái gì
  ask sb in/ out: cho ai vào/ ra

  advance in: tấn tới
  advance on: trình bày
  advance to: tiến đến

  agree on sth: đồng ý với điều gì
  agree with: đồng ý với ai, hợp với, tốt cho

  answer to: hợp với
  answer for: chịu trách nhiệm về

  attend on (upon): hầu hạ
  attend to: chú ý
  B

  back up: ủng hộ, nâng đỡ

  bear on: có ảnh hưởng, liên lạc tới

  become of: xảy ra cho

  begin with: bắt đầu bằng
  begin at: khởi sự từ

  believe in: tin cẩn, tin có

  belong to: thuộc về

  bet on: đánh cuộc vào

  be over: qua rồi
  be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm gì

  bear up: xác nhận
  bear out: chịu đựng

  blow out: thổi tắt
  blow down: thổi đổ
  blow over: thổi qua

  break away: chạy trốn
  break down: hỏng hóc, suy nhược
  break in (to+O): đột nhập, cắt ngang
  break up: chia tay, giải tán
  break off: tan vỡ một mối quan hệ

  bring about: mang đến, mang lại
  bring down: hạ xuống
  bring out: xuất bản
  bring up: nuôi dưỡng
  bring off: thành công, ẵm giải

  burn away: tắt dần
  burn out: cháy trụi
  C

  Call in/on at one's house: ghé thăm nhà ai

  Call at: ghé thăm
  Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
  Call off: huỷ bỏ
  Call for: yêu cầu, mời gọi

  Care about: quan tâm, để ý tới
  Care for: muốn, thích, quan tâm chăm sóc
  Care for: thích, săn sóc

  Carry away: mang đi, phân phát
  Carry on: tiếp tục
  Carry out: tiến hành, thực hiện
  Carry off: ẵm giải

  Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp
  Catch up with: bắt kịp

  Chew over: nghĩ kĩ

  Check in/out: làm thủ tục ra/vào
  Check up: kiểm tra sức khoẻ

  Clean out: dọn sạch, lấy đi hết
  Clean up: dọn gọn gàng, làm sáng tỏ
  Clear away: lấy đi, mang đi

  Close down: phá sản, đóng cửa nhà máy
  Close in: tiến tới
  Close up: xích lại gần nhau
  Close with: tới gần
  Close about: vây lấy

  Come over/round: đến thăm
  Come round: hồi tỉnh
  Come down: sụp đổ, giảm
  Come down to: là do
  Come up: đề cập đến, nhô lên, nhú lên
  Come up with: nảy ra, loé lên
  Come up against: đương đầu, đối mặt
  Come out: xuất bản
  Come out with: tung ra sản phẩm
  Come about: xảy ra

  Come across: tình cờ gặp
  Come apart: vỡ vụn
  Come along/ on with: hòa hợp, tiến triển
  Come into: thừa kế
  Come off: thành công, rớt ra, bong ra

  Count on sb for sth: trông cậy vào ai

  Come to: lên tới

  Consign to: giao phó cho

  Cross out: gạch đi, xoá đi

  Cry for: khóc đ̣i
  Cry for sth: kêu đói
  Cry for the moon: đòi cái ko thể
  Cry with joy: khóc vì vui

  Cut sth into: cắt vật gì thành
  Cut into: nói vào, xen vào
  Cut back on/cut down on: cắt giảm (chi tiêu)
  Cut in: cắt ngang
  Cut sth out off sth: cắt cái gì rời khỏi cái gì
  Cut off: cô lập, cách li ngừng phục vụ
  Cut up: chia nhỏ

  D
  delight in: thích thú về
  depart from: bỏ, sửa đổi
  do with: chịu đựng
  do for a thing: kiếm ra một vật

  Die away/die down: giảm đi, dịu đi (về cường độ)
  Die out/die off: tuyệt chủng
  Die for: thèm gì đến chết
  Die of: chết vì bệnh gì


  Do away with: bãi bỏ, bãi miễn
  Do up: trang trí
  Do with : làm được gì nhờ có
  Do without: làm được gì mà không cần

  Draw back: rút lui

  Drive at: ngụ ý, ám chỉ

  Drop in at one's house: ghé thăm nhà ai
  Drop off: buồn ngủ
  Drop out of school: bỏ học
  E

  Eat up: ăn hết
  Eat out: ăn ngoài

  End up: kết thúc

  F

  Face up to: đương đầu, đối mặt
  Fall back on: trông cậy, dựa vào
  Fall in with: mê cái gì

  Fall in love with sb: yêu ai đó say đắm
  Fall behind: chậm hơn so với dự định, rớt lại phía sau
  Fall through: hoãn lại
  Fall off: giảm dần
  Fall down: thất bại

  Fell up to: cảm thấy đủ sức làm gì

  Fill in: điền vào
  Fill up with: đổ đầy
  Fill out: điền hết, điền sạch
  Fill in for: đại diện, thay thế
  Find out: tìm ra
  G

  Get through to sb: liên lạc với ai
  Get through: hoàn tất, vượt qua
  Get into: đi vào , lên (xe)
  Get in: đến , trúng cử
  Get off: cởi bỏ, xuống xe, khởi hành
  Get out of: tránh xa
  Get down: đi xuống, ghi lại
  Get sb down: làm ai thất vọng
  Get down to doing: bắt đầu nghiêm túc làm vịêc gì
  Get to doing: bắt tay vào làm việc gì
  Get round...(to doing): xoay xở, hoàn tất
  Get along/on with: hòa hợp với
  Get sth across: làm cho cái gì được hiểu
  Get at: đạt đến
  Get back: trở lại
  Get up: ngủ dậy
  Get ahead: vượt trước ai
  Get away with: cuỗm theo cái gì
  Get over: vượt qua
  Get on one's nerves: làm ai phát điên, chọc tức ai

  Give away: cho đi, tống đi, tiết lộ bí mật
  Give st back: trả lại
  Give in: bỏ cuộc
  Give way to: nhượng bộ, đầu hàng, nhường chỗ cho ai
  Give up: từ bỏ
  Give out: phân phát, cạn kịêt
  Give off: toả ra, phát ra (mùi hương, hương vị)

  Go out: đi ra ngoài , lỗi thời
  Go out with: hẹn ḥò
  Go through: kiểm tra, thực hiện công việc
  Go through with: kiên trì bền bỉ
  Go for : cố gắng giành đc
  Go in for: tham gia vào
  Go with: phù hợp
  Go without: kiêng nhịn
  Go off: nổi giận, nổ tung, thiu/hư (thức ăn)
  Go off with: cuỗm theo
  Go ahead: tiến lên
  Go back on one's word: không giữ lời
  Go down with: mắc bệnh
  Go over: kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng
  Go up: tăng, đi lên, vào đại học
  Go into: lâm vào
  Go away: cút đi, đi khỏi
  Go round: đủ chia
  Go on: tiếp tục

  Grow out of: lớn vượt khỏi
  Grow up: trưởng thành

  H

  Hand down to: truyền lại (cho thế hệ sau)
  Hand in: giao nộp (bài, tội phạm )
  Hand back: giao lại
  Hand over: trao trả quyền lực
  Hand out: phân phát

  Hang round: lảng vảng
  Hang on = hold on = hold off: cầm máy (điện thoại )
  Hang up (off): cúp máy
  Hang out: treo ra ngoài

  Hold on off: hoãn lại
  Hold on: cầm máy
  Hold back: kiềm chế
  Hold up: cản trở / trấn lột
  J

  Jump at a chance/an opportunity: chộp lấy cơ hội
  Jump at a conclusion: vội kết luận
  Jump at an order: vội vàng nhận lời
  Jump for joy: nhảy lên vì sung sướng
  Jump into (out of): nhảy vào ( ra)

  K

  Keep away from = keep off: tránh xa
  Keep out of: ngăn cản
  Keep sb back from: ngăn cản ai không làm gì

  Keep sb from: ngăn cản ai khỏi
  Keep sb together: gắn bó
  Keep up: giữ lại , duy trì
  Keep up with: theo kip ai
  Keep on = keep V-ing: cứ tiếp tục làm gì

  Knock down: kéo đổ , sụp đổ, san bằng
  Knock out: hạ gục ai
  L

  Lay down: ban hành , hạ vũ khí
  Lay out: sắp xếp, lập dàn ý

  Leave sb off: cho ai nghỉ việc
  Leave out: bỏ sót


  Let sb down: làm ai thất vọng
  Let sb in/out: cho ai vào/ra, phóng thích ai
  Let sb off: tha bổng cho ai

  Lie down: nằm nghỉ

  Live up to: sống xứng đáng với
  Live on: sống dựa vào

  Lock up: khóa chặt ai

  Look after: chăm sóc
  Look at: quan sát
  Look back on: nhớ lại hồi tưởng
  Look round: quay lại nhìn
  Look for: tìm kiếm
  Look forward to V-ing: mong đợi , mong chờ
  Look in on: ghé thăm
  Look up: tra cứu (từ điển, số điện thoại)
  Look into: xem xét , nghiên cứu
  Look on: đứng nhìn thờ ơ
  Look out: coi chừng
  Look out for: cảnh giác với
  Look over: kiểm tra
  Look up to: tôn trọng
  Look down on: coi thường
  M
  Make up: trang điểm, bịa chuyện
  Make out: phân biệt
  Make up for: đền bù, hoà giải với ai
  Make the way to: tìm đường đến

  Mix out: trộn lẫn, lộn xộn

  Miss out: bỏ lỡ

  Move away: bỏ đi, ra đi
  Move out: chuyển đi
  Move in: chuyển đến
  O

  Order sb about sth: sai ai làm gì

  Owe sth to sb: có được gì nhờ ai
  P

  Pass away: qua đời
  Pass by: đi ngang qua, trôi qua
  Pass on to: truyền lại
  Pass out: ngất

  Pay sb back: trả nợ ai
  Pay up the dept: trả hết nợ nần

  Point out: chỉ ra

  Pull back: rút lui
  Pull down: kéo đổ , san bằng
  Pull in to: vào( nhà ga )
  Pull sth out: lấy cái ǵì ra
  Pull over at: đỗ xe

  Put sth aside: cất đi, để dành
  Put sth away : cất đi
  Put through to sb: liên lạc với ai
  Put down: hạ xuống
  Put down to: lí do của
  Put on: mặc vào; tăng cân
  Put up: dựng lên, tăng giá
  Put up with: tha thứ, chịu đựng
  Put up for: xin ai ngủ nhờ
  Put out: dập tắt
  Put sth/sb out: đưa ai/cái gì ra ngoài
  Put off: trì hoãn
  R

  Run after: truy đuổi
  Run away/ off from: chạy trốn
  Run out (of): cạn kiệt
  Run over: đè chết
  Run back: quay trở lại
  Run down: cắt giảm, ngừng phục vụ
  Run into: tình cờ gặp, đâm xô, lâm vào

  Ring after: gọi lại sau
  Ring off: tắt máy (điện thoại)
  S

  Save up: để dành

  See about = see to: quan tâm, để ý
  See sb off: tạm biệt
  See sb though: nhận ra bản chất của ai
  See over = go over: Kiểm tra


  Send for: yêu cầu, mời gọi
  Send to:đưa ai vào (bệnh viện, nhà tù)
  Send back: trả lại

  Set out/off: khởi hành, bắt đầu
  Set in: bắt đầu (dùng cho thời tiết)
  Set up: dựng lên
  Set sb back: ngăn cản ai

  Settle down : an cư lập nghiệp

  Show off: khoe khoang , khoác lác
  Show up: đến tới

  Shop round: mua bán loanh quanh

  Shut down: sập tiệm, phá sản
  Shut up: ngậm miệng lại

  Sit round: ngồi nhàn rỗi
  Sit up for: chờ ai cho tới tận khuya

  Slown down: chậm lại

  Stand by: ủng hộ ai
  Stand out: nổi bật
  Stand for: đại diện, viết tắt của, khoan dung
  Stand in for: thế chỗ của ai

  Stay away from: tránh xa
  Stay behind: ở lại
  Stay up: thức khuya
  Stay on at: ở lại trường để học thêm
  T
  Take away from: lấy đi, làm nguôi đi
  Take after: giống ai như đúc
  Take sb/sth back to: đem trả laị
  Take down: lấy xuống
  Take in: lừa gạt ai, hiểu
  Take on: tuyển thêm, lấy thêm người
  Take off: cất cánh, cởi tháo bỏ cái gì
  Take over: giành quyền kiểm soát
  Take up: đảm nhận, chiếm giữ (không gian), bắt đầu làm gì (thành thú tiêu khiển)
  Take to: yêu thích

  Talk sb into st: thuyết phục ai
  Talk sb out of: cản trở ai

  Throw away: ném đi, vứt hẳn đi
  Throw out: vứt đi, tống cổ ai

  Tie down: ràng buộc
  Tie in with: buộc chặt
  Tie sb out: làm ai đó mệt lả

  Tell off: mắng mỏ

  Try on: thử (quần áo)
  Try out: thử...(máy móc)

  Turn away = turn down: từ chối
  Turn into: chuyển thành
  Turn out: hóa ra là
  Turn on/off: mở, tắt
  Turn up/down: vặn to, nhỏ (âm lượng)
  Turn up: xuất hịên, đến tới
  Turn in: đi ngủ
  U

  Use up: sử dụng hết, cạn kiệt

  Urge sb into/out of: thuyết phục ai làm gì/không làm gì
  W

  Wait for: đợi
  Wait up for: đợi ai đến tận khuya

  Watch out/over: coi chừng

  Watch out for sth/sb: coi chừng cái gì/ai đó

  Wear off: mất tác dụng, biến mất, nhạt dần
  Wear sb out: làm ai mệt lả người

  Work off: loại bỏ
  Work out: tìm ra cách giải quyết
  Work up: làm khuấy động

  Wipe out: huỷ diệt

  Write down: viết vào
   


  KID_White_1412 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...