1. svtv

  svtv Thành viên mới

  Danh mục 1 số bài tiểu luận, luận văn, chuyên đề các bạn xem nhé

  Danh mục 1 số bài tiểu luận, luận văn, chuyên đề có trên: http://trieufile.vn ( trieufile chấm vn)
  22636
  Tiểu luận : ý nghĩa của Nho giáo đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
  22635
  Chuyên đề TN: Xây dựng hệ thống thanh toán sử dụng thẻ đa dịch vụ trong thu phí, lệ phí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
  22634
  Chuyên đề TN: Phát triển kênh phân phối Bảo hiểm qua Ngân hàng tại Bảo Việt Nhân Thọ Bắc Ninh
  22633
  Chuyên đề TN: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn thị xã Sơn Tây
  22632
  Khóa luận TN: “Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Huyện Quế Phong –Tỉnh Nghệ An.Thực trạng và giải pháp”
  22631
  Tiểu luận: NGOs trong nền chính trị quốc tế hiện đại
  22630
  Tiểu luận : Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nay và những biện pháp để duy trì cạnh tranh và kiểm soát độc quyền
  22629
  Chuyên đề TN: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung- dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt
  22628
  tiểu luận: "Phương pháp tiến hành cuộc thanh tra và một số sai phạm thường gặp khi thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp".
  22627
  Tiểu luận: Đạo đức kinh doanh
  22626
  Chuyên đề TN: Hoạt động marketing – mix dịch vụ thanh toán thẻ của Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
  22625
  Chuyên đề TN: Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
  22624
  Chuyên đề TN: Xây dựng hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần Quang Trung
  22623
  Tiểu luận:“ Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập”
  22622
  Chuyên đề TN: “ Ảnh hưởng của việc nạo phá thai tới sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên ở Việt Nam”
  22621
  Chuyên đề TN: Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu 3T
  22620
  chuyên đề tốt nghiệp: “Các phương thức tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An’’
  22619
  Chuyên đề TN: Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay tại NHTM CP Quốc tế VIệt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
  22618
  Chuyên đề TN: Quản lý rủi ro tín dụng tài BIDV chi nhánh Quảng Ninh
  22617
  Luận văn Cao học : “Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị Tài chính tại Tổng Công ty CP May Đức Giang”
  22616
  Chuyên đề TN: Giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần Cúc Phương
  22615
  Khóa luận:”Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong Công ty Cổ phần Bánh kẹo Kinh Đô miền Bắc”.
  22614
  Chuyên đề : Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long
  22613
  Chuyên đề TN: "Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh "
  22612
  Luận văn: “Truyền hình số có độ phân giải cao HDTV và khả năng ứng dụng tại Việt Nam”
  22611
  chuyên đề tốt nghiệp:“Đoàn thanh niên huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” chuyên đề tốt nghiệp:
  22610
  Chuyên đề TN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ
  22609
  Chuyên đề TN: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN MÔN TRONG GIẢNG DẠY CÁC KỸ THUẬT ĐÒN CHÂN CHO SINH VIÊN CHUYÊN SÂU TAEKWONDO (HỆ CAO ĐẲNG) TRƯỜNG ĐẠI HỌC - THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG.
  22608
  Chuyên đề TN: Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực
  22607
  Chuyên đề TN: Mở rộng tín dụng đối với làng nghề tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Từ Sơn
  22606
  Chuyên đề TN: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CPTM & Hợp tác đầu tư Động Lực
  22605
  tiểu luận: “ Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhiễm môi trường của nhân dân thôn Vạn Thắng - xã Yên Ninh - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái ”
  22604
  tiểu luận: “ Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhiễm môi trường của nhân dân thôn Vạn Thắng - xã Yên Ninh - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái ”
  22603
  TIỂU LUẬN: Vận dụng những nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
  22602
  Chuyên đề TN: Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương APEC
  22601
  Chuyên đề TN: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp
  22600
  Chuyên đề TN: ”Vận dụng lý luận về hàng hoá vào sự phát triển thị trường hàng hoá”
  22599
  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HUYỆN HỮU LŨNG – TỈNH LẠNG SƠN VỚI SỰ NGHIỆP GIỮ GèN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC
  22598
  Chuyên đề tốt nghiệp: “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP ĐT & XD số I Hà Tĩnh
  22597
  chuyên đề TN: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh với công tác tham gia xây dựng Đảng”
  22596
  chuyên đề TN: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”
  22595
  Chuyên đề TN: Các phương Thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn huyện đình lập tỉnh lạng sơn thực trạng và giải pháp
  22594
  Chuyên đề TN: "Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên"
  22593
  Chuyên đề TN: “Đoàn thanh niên huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên. Thực trạng và giải pháp”
  22592
  Chuyên đề TN: Nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu của xí nghiệp Long Giang
  22591
  Chuyên đề TN: “Đoàn TNSC Hồ Chí Minh xã Tân Việt - huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”
  22590
  Chuyên đề TN: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Quỳ Hợp
  22589
  chuyên đề TN: “ Nâng cao chất lượng quy hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương”
  22588
  Chuyên đề TN: Thực trạng hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam
  22587
  Chuyên đề TN: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô  Danh mục 1 số bài tiểu luận, luận văn, chuyên đề có trên: http://trieufile.vn ( trieufile chấm vn)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...