1. VietSeo

  VietSeo Thành viên mới

  Các khối thi đại học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018

  Năm 2018, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đưa ra hai.900 chỉ tiêu với 39 chuyên lĩnh vực. các khối thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đã được xác định như sau:

  [​IMG]

  + Khối A, gồm tổ hợp môn A00 (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, ...) và A01 (Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý,...).

  + Khối B, gồm tổ hợp môn B00 và B03: sinh học , Sư phạm sinh vật học, ...

  + Khối C, gồm tổ hợp môn C00, C01, C03, C04 và C14: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Giáo dục công dân,...

  + Khối D, gồm tổ hợp môn D01, D02, D03, D07, D08, D11, D14, D15, D42, D44, D52, D54, D62, D64, D66, D68, D70, D84, D86 và D87: Giáo dục chính trị, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp,...

  + Khối M gồm với tổ hợp khối M00, M01 và M02: Giáo dục mầm non, Giáo dục măng non - Sư phạm Tiếng Anh, ...

  ngoài ra, trường còn tự tuyển sinh với một số môn năng khiếu như: Thầm âm, tiết tấu, hát, hình họa chì, trang chí, bật xa, chạy 100m,... Theo từng chuyên ngành cụ thể.

  Trên đây là bài viết giúp bạn giải đáp câu hỏi về trường Đại học Sư phạm Hà Nội với những khối thi nào mà bạn đang để ý. kỳ vọng bài viết bổ ích cho bạn.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...