75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở thpt

Thảo luận trong 'Writing (Viết)' bắt đầu bởi Newsun, 11/6/2011. — 59.573 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good?! Thành viên thân thiết

  Gia nhập:
  20/4/2008
  Bài viết:
  9.169
  Lượt thích:
  41.450
  Kinh nghiệm:
  113

  75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp ở thpt

  75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong
  Tiếng Anh phổ thông
  --------------------

  • S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)
  e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
  e.g.2: He ran too fast for me to follow.

  • S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
  e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
  e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.

  • It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
  e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
  e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

  • S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...)
  e.g.1: She is old enough to get married.
  e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.

  • Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
  e.g.1: I had my hair cut yesterday.
  e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.

  • It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...)
  e.g.1: It is time you had a shower.
  e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.

  • It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao nhiêu thờigian...)
  e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
  e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.

  • To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..)
  e.g.1: I can’t prevent him from smoking
  e.g.2: I can’t stop her from tearing

  • S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
  e.g.1: I find it very difficult to learn about English.
  e.g.2: They found it easy to overcome that problem.

  • To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
  e.g.1: I prefer dog to cat.
  e.g.2: I prefer reading books to watching TV.

  • Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
  e.g.1: She would rather play games than read books.
  e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.

  • To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
  e.g.1: I am used to eating with chopsticks.

  • Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
  e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
  e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.

  • to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....)
  • to be angry at + N/V-ing(tức giận về)
  • to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về.../ kém về...)
  • by chance = by accident (adv)(tình cờ)
  • to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về...)
  • can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing(không nhịn được làm gì...)
  • to be keen on/ to be fond of + N/V-ing(thích làm gì đó...)
  • to be interested in + N/V-ing(quan tâm đến...)
  • to waste + time/ money + V-ing(tốn tiền hoặc tg làm gì)
  • To spend + amount of time/ money + V-ing(dành bao nhiêu thời gian làm gì…)
  • To spend + amount of time/ money + on + something(dành thời gian vào việc gì...)
  e.g.1: I spend 2 hours reading books a day.
  e.g.2: She spent all of her money on clothes.

  • to give up + V-ing/ N(từ bỏ làm gì/ cái gì...)
  • would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...)
  • have + (something) to + Verb(có cái gì đó để làm)
  • It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...)
  • Had better + V(infinitive)(nên làm gì....)
  • hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
  e.g.1: I always practise speaking English everyday.

  • It’s + adj + to + V-infinitive(quá gì ..để làm gì)
  • Take place = happen = occur(xảy ra)
  • to be excited about(thích thú)
  • to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì)
  • There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì...)
  • feel like + V-ing(cảm thấy thích làm gì...)
  • expect someone to do something(mong đợi ai làm gì...)
  • advise someone to do something(khuyên ai làm gì...)
  • go + V-ing(chỉ các trỏ tiêu khiển..)(go camping...)
  • leave someone alone(để ai yên...)
  • By + V-ing(bằng cách làm...)
  • want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive
  e.g.1: I decide to study English.

  • for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
  • when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
  • When + S + V(qkd), S + had + Pii
  • Before + S + V(qkd), S + had + Pii
  • After + S + had +Pii, S + V(qkd)
  • to be crowded with(rất đông cài gì đó...)
  • to be full of(đầy cài gì đó...)
  • To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj(đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)
  • except for/ apart from(ngoài, trừ...)
  • as soon as(ngay sau khi)
  • to be afraid of(sợ cái gì..)
  • could hardly(hầu như không)( chú ý: hard khác hardly)
  • Have difficulty + V-ing(gặp khó khăn làm gì...)
  • Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-edV-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing
  e.g.1: That film is boring.
  e.g.2: He is bored.
  e.g.3: He is an interesting man.
  e.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)

  • in which = where; on/at which = when
  • Put + up + with + V-ing(chịu đựng...)
  • Make use of + N/ V-ing(tận dụng cái gì đó...)
  • Get + adj/ Pii
  • Make progress(tiến bộ...)
  • take over + N(đảm nhiệm cái gì...)
  • Bring about(mang lại)
  • Chú ý: so + adj còn such + N
  • At the end ofIn the end(cuối cái gì đó và kết cục)
  • To find out(tìm ra),To succeed in(thành công trong...)
  • Go for a walk(đi dạo)/ go on holiday/picnic(đi nghỉ)
  • One of + so sánh hơn nhất + N(một trong những...)
  • It is the first/ second.../best + Time + thì hiện tại hoàn thành
  • Live in(sống ở)/ Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on (sống nhờ vào...)
  • To be fined for(bị phạt về)
  • from behind(từ phía sau...)
  • so that + mệnh đề(để....)
  • In case + mệnh đề(trong trường hợp...)
  • can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to... (modal Verbs) + V-infinitive
  • Gerunds and Infinitives
  V + V-ing
  Appreciate
  admit
  Avoid
  Can’t help
  Can’t stand
  Can’t bear
  Consider
  Deny
  Dislike
  Enjoy
  Feel like
  Finish
  Give up
  Imagine
  Keep (on)
  Look forward to
  Mention
  Object to
  Practise
  Put off
  Risk
  Suggest
  Be/get used to
  Be worth

  V + to VAfford
  Appear
  Arrange
  Decide
  Fail
  Forget
  Happen
  Intend
  Learn
  Manage
  Mean
  Offer
  Plan
  Prepare
  Promise
  Refuse
  Seem
  Threaten
  Hope
  Expect
  Hesitate
  Agree
  Want
  Attempt
  Wish
  Tend

  V + O + VMake
  Let
  Have
  Hope
  Catch
  See
  Watch
  Feel
  Find
  Hear
  Overhear
  Observe

  V + O + to V
  Advise
  Allow
  Encourage
  Force
  Invite
  Order
  Persuad
  Remind
  Teach
  Tell
  Warn
  Show
  Command
  Ask
  Urge

  Theo Violet

  Pagodasto, myduyen97, Huyen Nguyen 718 bạn khác thích điều này.
 2. thaidtk38

  thaidtk38 Thành viên mới

  Tham gia:
  24/9/2010
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  3
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Ui zoi` bạn siu thế. copy kiến thức cấp 2 cho lên diễn đàn trình độ đaị học quả là pro
  robotenlua, boring_93ngocson6879 thích điều này.
 3. nguyenquoccuong

  nguyenquoccuong Thành viên mới

  Tham gia:
  26/2/2012
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Đại học kinh tế
  cam on rat nhieu
 4. boring_93

  boring_93 Thành viên mới

  Tham gia:
  26/2/2012
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  đại học hà nội
  chào mọi người

  ----------

  :KSV@01:


  ----------

  hi..thank.
  :KSV@08:
 5. hoasimbietkhoc5_1993

  hoasimbietkhoc5_1993 Tôi yêu Nam Định Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  10/2/2012
  Bài viết:
  162
  Lượt thích:
  94
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Thái Nguyên
  cảm ơn anh nhá!
 6. phamvietnam204

  phamvietnam204 Thành viên mới

  Tham gia:
  16/9/2016
  Bài viết:
  12
  Lượt thích:
  10
  Kinh nghiệm:
  3

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

 1. 75 cau truc tieng anh thpt

  ,
 2. mpt so cau truc ngu phap ... thuong gap trong de kiem tra tieng anh 11