Bài mới của VTC Academy

  1. V

    [VTCA]Xem phim và học Photoshop, HTML miễn phí

    Hi all, hiện tại VTC Academy đang tổ chức các buổi chiếu phim hàng tuần và các khóa học Photoshop, HTML miễn phí dành cho tất cả mọi người. Với chương trình học Photoshop, HTML miễn phí thì học viên sẽ được học trong 4 buổi (2 buổi/tuần) với các nội dung cơ bản: Cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh...
Top