Bài mới của Tania Nguyen

 1. Tania Nguyen

  [Tháng 1] Global Cybersoft tuyển dụng

  GLOBAL CYBERSOFT (TP HỒ CHÍ MINH -http://www.globalcybersoft.com/en/) ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỀU VỊ TRÍ: 50 Fresh Software Engineer (C / C++, .NET, JAVA) (phù hợp cho các bạn chưa có kinh nghiệm) + Good programming skill with Java/.Net/C++ + Good database with MS SQL, Oracle, DB2 +...
 2. Tania Nguyen

  [Tháng 11] Global Cybersoft tuyển dụng

  GLOBAL CYBERSOFT (TP HỒ CHÍ MINH -http://www.globalcybersoft.com/en/) ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỀU VỊ TRÍ: 50 Fresh Software Engineer (C / C++, .NET, JAVA) (phù hợp cho các bạn chưa có kinh nghiệm) + Good programming skill with Java/.Net/C++ + Good database with MS SQL, Oracle, DB2 +...
 3. Tania Nguyen

  [Tháng 10] Global Cybersoft tuyển dụng

  GLOBAL CYBERSOFT (TP HỒ CHÍ MINH -http://www.globalcybersoft.com/en/) ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỀU VỊ TRÍ: 50 Fresh Software Engineer (C / C++, .NET, JAVA) (phù hợp cho các bạn chưa có kinh nghiệm) + Good programming skill with Java/.Net/C++ + Good database with MS SQL, Oracle, DB2 +...
 4. Tania Nguyen

  [Tháng 8] Global Cybersoft tuyển dụng

  GLOBAL CYBERSOFT (TP HỒ CHÍ MINH -http://www.globalcybersoft.com/en/) ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỀU VỊ TRÍ: 50 Fresh Software Engineer (C / C++, .NET, JAVA) (phù hợp cho các bạn chưa có kinh nghiệm) + Good programming skill with Java/.Net/C++ + Good database with MS SQL, Oracle, DB2 +...
 5. Tania Nguyen

  [Tháng 7] Global Cybersoft tuyển dụng

  Các bạn quan tâm xin nộp CV viết bằng TIẾNG ANH về: nptnha@gmail.com
 6. Tania Nguyen

  [Tháng 7] Global Cybersoft tuyển dụng

  Các bạn quan tâm xin nộp CV viết bằng TIẾNG ANH về: nptnha@gmail.com
 7. Tania Nguyen

  [Tháng 7] Global Cybersoft tuyển dụng

  Các bạn quan tâm xin nộp CV viết bằng TIẾNG ANH về: nptnha@gmail.com
 8. Tania Nguyen

  [Tháng 7] Global Cybersoft tuyển dụng

  GLOBAL CYBERSOFT (TP HỒ CHÍ MINH -http://www.globalcybersoft.com/en/) ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỀU VỊ TRÍ: 50 Fresh Software Engineer (C / C++, .NET, JAVA) (phù hợp cho các bạn chưa có kinh nghiệm) + Good programming skill with Java/.Net/C++ + Good database with MS SQL, Oracle, DB2 +...
 9. Tania Nguyen

  [Tháng 6 - HCM] GLOBAL CYBERSOFT tuyển dụng lập trình viên nhiều vị trí

  Các bạn quan tâm xin nộp CV viết bằng TIẾNG ANH về: nptnha@gmail.com
 10. Tania Nguyen

  [Tháng 6 - HCM] GLOBAL CYBERSOFT tuyển dụng lập trình viên nhiều vị trí

  Các bạn quan tâm xin nộp CV viết bằng TIẾNG ANH về: nptnha@gmail.com
 11. Tania Nguyen

  [Tháng 6 - HCM] GLOBAL CYBERSOFT tuyển dụng lập trình viên nhiều vị trí

  Các bạn quan tâm xin nộp CV viết bằng TIẾNG ANH về: nptnha@gmail.com
 12. Tania Nguyen

  [Tháng 6 - HCM] GLOBAL CYBERSOFT tuyển dụng lập trình viên nhiều vị trí

  GLOBAL CYBERSOFT (TP HỒ CHÍ MINH -http://www.globalcybersoft.com/en/) ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỀU VỊ TRÍ: 50 Fresh Software Engineer (C / C++, .NET, JAVA) (phù hợp cho các bạn chưa có kinh nghiệm) + Good programming skill with Java/.Net/C++ + Good database with MS SQL, Oracle, DB2 +...
 13. Tania Nguyen

  [Tháng 5- HCM] GLOBAL CYBERSOFT tuyển dụng lập trình viên nhiều vị trí

  Các bạn quan tâm xin nộp CV viết bằng TIẾNG ANH về: nptnha@gmail.com
 14. Tania Nguyen

  [Tháng 5- HCM] GLOBAL CYBERSOFT tuyển dụng lập trình viên nhiều vị trí

  Các bạn quan tâm xin nộp CV viết bằng TIẾNG ANH về: nptnha@gmail.com
Top