Bài mới của smsbrand

  1. S

    Tin nhắn thương hiệu – Một hình thức kinh doanh chi phí cực thấp, mang lại hiệu quả

    Tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) là một giải pháp Marketing hiện đại và trực tiếp, tin nhắn SMS với nội dung quảng bá/ thông tin sẽ được gửi đến chính xác hàng chục, hàng trăm nghìn thuê bao di động được phân loại cụ thể theo đa dạng các tiêu chí: KHU VỰC, ĐỘ TUỔI, THU NHẬP, GIỚI TÍNH, NGHỀ...
Top