sky441

Đến từ
đồng nai
Tên
blue
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Học sinh

Chữ ký

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. :KSV@01:
Xukhômlinski
Top