saigonictt
Tương tác
0

Tường nhà Hoạt động Bài viết Giới thiệu

  • - Viện Công Nghệ - Viễn Thông Sài Gòn xin thông báo khai giảng lớp Nghị định 102/2009/NĐ-CP vào ngày 26/08/2013 - Khóa học huấn luyện cho các học viên kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT. - Xem thêm chi tiết khóa học tại website : http://saigon-ict.edu.vn/web/vn/
    :KSV@06: Ngày 26/08/2013 khai giảng khóa học về Chương trình nghị định 102CP của Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top