P
Tương tác
83

Tường nhà Hoạt động Bài viết Giới thiệu

  • bây giờ bất cứ ngành nào cũng cần hết không chỉ riêng QTKD đâu. Bạn nên học word, excel hay access chẳng hạn
    E cóa 1 thắc mắc : Hoc QTKD có cần hoc them tin hoc ko > mà co thi min can fai hoc những j zay ?? Xin Các tiền bối chỉ giáo ạ :KSV@08:
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top