Bài mới của nhung1909

  1. N

    Tuyển SV năm cuối ngành hóa phân tích hoặc môi trường thực tập

    Chúng tôi , Cty TNHH Kỹ thuật Hóa chất & Môi trường Hợp Nhất , chuyên về lĩnh vực khai thác , xử lý , cung cấp nước, thoát nước & xử lý nước thải , xử lý ô nhiễm & hoạt động quản lý chất thải ... Hoạt dộng tư vấn kỹ thuật điện & điện tử , kỹ thuật hóa học công nghiệp . Lắp đặt máy móc thiết bị...
Top