Ngoại ngữ thực chiến

Thành viên mới, 32

Lượt thích: 0 / Bài viết: 1

Ngoại ngữ thực chiến
Sinh nhật:
2/2/1988 (Tuổi: 32)
Hoạt động gần đây:
6/2/2020
Tham gia:
13/1/2020
Bài viết:
1
Lượt thích:
0
Kinh nghiệm:
1

Chia sẻ cùng bạn bè

  1. Ngoại ngữ thực chiến
   TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VĂN PHÒNG

   • 1. 办公室
   bàngōngshì : văn phòng

   Vd:
   办公室里没有人。
   Bàngōngshì lǐ méiyǒu rén.
   Trong văn phòng không có ai .

   • 2. 同事
   tóngshì : đồng nghiệp

   Vd:
   她是我的同事。
   Tā shì wǒ de tóngshì.
   Cô ấy là đồng nghiệp của tôi .

   • 3. 上班
   shàngbān : đi làm

   VD:
   我周五不上班
   Wǒ zhōuwǔ bú shàngbān
   Thứ 6 tôi không đi làm.

   • 4. 下班
   xiàbān : tan làm

   VD:
   你下班了吗?
   Nǐ xiàbānle ma ?
   Bạn tan làm chưa ?

   • 5. 请假
   qǐngjià : xin nghỉ, nghỉ phép

   Vd:
   她请假10天去度假。
   Tā qǐngjià shítiān qù dùjià.
   Cô ấy xin nghỉ 10 ngày đi nghỉ .

   • 6. 约会
   yuēhuì : cuộc hẹn

   VD:
   今天的约会临时取消了。
   Jīntiān de yuēhuì línshí qǔxiāo le
   Cuộc hẹn hôm nay tạm thời bị hủy.

   • 7. 出席
   chūxí : dự họp

   VD:
   你应该亲自出席。
   Nǐ yīnggāi qīnzì chūxí.
   Bạn nên trực tiếp tham dự .

   • 8. 分配
   fēnpèi : phân bổ

   Vd:
   这间屋子被分配给我了。
   Zhè jiān wūzi bèi fēnpèigěi wǒ le
   Phòng này được phân bổ cho tôi.

   • 9. 任务
   rènwù : nhiệm vụ

   Vd:
   我想完成任务。
   Wǒ xiǎng wánchéng rènwù.
   Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ .

   • 10. 计划
   jìhuà : kế hoạch

   Vd:
   你们应制定学习计划。
   Nǐmen yīng zhìdìng xuéxí jìhuà.
   Các bạn nên lập kế hoạch học tập.

   • 11. 证件
   zhèngjiàn : tài liệu

   Vd:
   你有证件吗?
   Nǐ yǒu zhèngjiàn ma ?
   Bạn có tài liệu không ?

   • 12. 公报
   gōngbào : công bố

   VD:
   最近3个月得新闻公报
   zuìjìn gè yuè dé xīnwéngōngbào
   Bản thông cáo báo chí mời nhát trong 3 tháng gần đây.

   • 13. 行事历
   xíngshìlì : lịch làm việc

   VD:
   打开行事历,看看一天的安排。
   dăkāi xíngshìlì kànkàn yītiān de ānpái
   Mở lịch làm việc ra, xem xem sự sắp xếp một ngày.

   • 14. 便条
   biàntiáo : ghi chú, giấy nhắn

   Vd:
   她给你留了张便条。
   Tā gěi nǐ liúle zhāng biàntiáo.
   Cô ấy để lại cho bạn một tờ giấy nhắn .


   • 15. 便笺
   biànjiān : sổ ghi nhớ

   Vd:
   我喜欢不带条的便笺。
   wŏ xĭhuān bù dài tiáo de biànjiān
   Tôi thích sổ ghi chú không có dòng kẻ .

   • 16. 秘书
   mìshū : thư kí

   Vd:
   经理的秘书
   jīnglǐde mìshū
   Thư ký của giám đốc .

   • 17. 打字员
   dǎzìyuán : nhân viên đánh máy

   VD:
   她是一个打字员。
   tā shì yīgè dăzìyuán
   Cô ấy là nhân viên đánh máy .

   • 18. 复印机
   fùyìnjī : máy photocopy

   Vd:
   复印机进纸时卡住了。
   Fùyìnjī jìnzhǐ shí qiǎzhùle.
   Máy photocopy bị kẹt giấy.

   • 19. 复制
   fùzhì : phục chế

   Vd:
   用复写纸复制的一封信
   Yòng fùxiězhǐ fùzhì de yìfēng xìn
   Bức thư được phục chế bằng giấy cacbon.

   • 20. 副本
   fùběn : bản sao

   Vd:
   我们会印一些副本,进行分发。
   Wǒmen huì yìn yìxiē fùběn, jìnxíng fēnfā.
   Chúng tôi sẽ in một số bản sao tiến hành phân phối .

   • 21. 速记
   sùjì : tốc kí

   VD:
   我的秘书速记非常出色。
   Wǒ de mìshū sùjì fēicháng chūsè.
   Thư kí của tôi rất xuất sắc trong việc tốc kí.

   • 22. 设计
   shèjì : thiết kế

   VD:
   这是由电脑设计的
   Zhè shì yóu diànnǎoshèjì de
   Cái này được thiết kế bới máy tính.

   • 23. 归档
   guīdǎng : sắp xếp (hồ sơ, giấy tờ)

   Vd:
   简单的文件归档方法
   Jiǎndān de wénjiàn guīdàng fāngfǎ
   Phương pháp sắp xếp tài liệu đơn giản .

   • 24. 检测
   jiǎncè : kiểm tra, đo lường

   Vd:
   他们检测了她的血型。
   Tāmen jiǎncèle tā de xuèxíng.
   Họ đã kiểm tra nhóm máu của cô ấy.

   • 25. 监视
   jiānshì : giám thị, theo dõi

   Vd:
   她受到严密监视
   Tā shòudào yánmìjiānshì
   Cô ấy bị theo dõi chặt chẽ .

   • 26. 换班
   huànbān : đổi ca, thay kíp

   Vd:
   你中午换班。
   nĭ zhōngwŭ huànbān
   Bạn đổi ca vào buổi trưa.

   • 27. 轮班
   lúnbān : luân phiên

   VD:
   可以轮班工作。
   kĕyĭ lúnbāngōngzuò
   Có thể luân phiên làm việc .

   • 28. 值班
   zhíbān : trực ban

   Vd:
   请你在值班室等我。
   Qǐng nǐ zài zhíbānshì děng wǒ.
   Mời bạn ở trong phòng trực ban đợi tôi.

   30.退休 tuìxiū: nghỉ hưu
   Vd:
   我听说你在考虑退休。
   Wǒ tīngshuō nǐ zài kǎolǜ tuìxiū.
   Tôi nghe nói bạn đang xem xét về việc nghỉ hưu.
   1. Ngoại ngữ thực chiến
    13/1/2020 Báo xấu
 • Đang tải...
 • Đang tải...
 • Tự bạch

  Sinh nhật:
  2/2/1988 (Tuổi: 32)
Đang tải...
TOP