Libra Keiko

Buồn+

Lượt thích: 4.553 / Bài viết: 150

Libra Keiko
  • "Gió vô tâm thì lá cũng vô tình....
    Người thất tình thường là kẻ thất bại...."
    [​IMG]