L
Tương tác
42

Tường nhà Hoạt động Bài viết Giới thiệu

  • Do cậu chọn box sai, cậu muốn post vào chuyên mục nào phải vào chuyên mục đó rồi mới nhấn nút Gửi bài mới ở trong đó, ví dụ từ trang chủ, cậu kéo xuống phía dưới, chọn box Truyện ngắn, rồi trong đó cậu thấy nút Gửi bài mới, nhấn gửi là sẽ đúng thôi, bài bạn lỡ gửi sai tớ sẽ chuyển lại dùm bạn hen. Chúc vui vẻ !
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top