Kisako Sumi

Sumi là một con hủ đây:D
Đến từ
Sao Hoả
Cung
Song Ngư
Giới tính
Nữ

Chữ ký

"Vào thời khắc mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi."
( Bến Xe _ Thương Thái Vy )

Nhiệm vụ

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 3. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 4. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 7. 2

  Ai đó thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 8. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.
Top