holmes1804

Thành viên thân thiết

Lượt thích: 220 / Bài viết: 1.570

holmes1804
Hoạt động gần đây:
15/3/2017
Tham gia:
21/3/2011
Bài viết:
1.570
Lượt thích:
220
Kinh nghiệm:
63

Chia sẻ cùng bạn bè

  1. Bibom10
   :D Hello! How are you
   Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  2. pingpoong.96
   cụ lại lượn đâu oy!?
  3. pingpoong.96
   con mà nt cho cụ thì!!!!..............:((:(( cả ngày chắc cụ hồi đáp đk 2 tin....
   max = 2
   min = 0
   =))=))
  4. Bibom10
   Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  5. pingpoong.96
   cụ thường đi đâu vậy???
  6. pingpoong.96
   cụ treo nick ak???
  7. pingpoong.96
   nhưng mà hiện tại thì ta ko phản cảm vs cụ!!!!!! :D:D
  8. pingpoong.96
   ...
   . ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` _µ#5ˆˆ''''''4q[
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` …]₫… ` ` ` ` ` `¾
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹƒ… ` ` _µ=4=L_ `ˆµ ```_µAA44AL…
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` [ ` ` `'ƒ''… ` ` …¯h[ $g₫''… ` ` ` ` `¯'Q
   ` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` `F ` ` ` ` ``…'$'[#r₫''¯''''''hQ ` ` ` $[
   ` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` ›[ ` LOVEe.`` ``$… ` ` `` …¾```…b
   ` ` ` ` ` ` ` ` `'[ ` ` '[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ``` `…[` ```'[
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` 'Q ` ¯E_gr#5ˆ¯'''''hq[ LOVE... ` ` _h ` ` r[
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'$[ ` 'ʹU ` ` ` ` ` …'¾``````…ƒ… ` `A`
   ` ` __µA===µ_ ` `'$[ …]Q==q_ ` ` ``$ ```_µ₫``…g[
   ` ']₫'… ` ` ` ` `¯'$[ [ ']g ` '¾ ` ʹˆ$```` r[µµd… `_g₫
   ʹ'/¯ ` ` `g#'''''¯'''''4s]' /¯ ¾ ` '¾ ` _][ ` ` ʹ$ ``g#d
   ʹ[ ` ` ` /¯ ` ` ` ` …'''[ ` `'¾ ` \µ₫''¯[ ` ` ʹ$r'''¯
   ʹ[ ` ` `[ ` ` ` ` ` ` ` `` ``rE```rµr₫ ` …]
   ʹ$ ` ` ʹ'[ ` ` ` ` ` ` ` ``` ``₫µr'¯ ʹA```A
   `ʹy ` ` '$[ ` ` ` ` ` ` _µr4™4s…`.i… `ƒ¯
   ` ʹ')₫ ` ` ¾``` ```g₫… ` ` ` `7Q`. c₫
   ` ` ʹ'¾_` `ˆhA_``A```g#₫7$4µr$r…_µµAAµ…
   ` ` ` …¯'4q__ …¯''™4_/¯ ` 'ƒ¯ `']['$₫'[___ ` ` ¯'Q
   ` ` ` ` ` ` `¯'''4A__ ` ʹ¯''h₫… _ƒ`'b'''… … ¯'h[ ` `'$
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` …[¯'''hq_ ` `']¯ ` ` ` ` ` ` `[ ` ` ʹL
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹ\[ `'\[¯''$[F ` ` ` ` ` ` ` ʹ$ ```#
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¾`Aµ…` ``` ``` ```g™``g…
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'$[ ¯$[ ` ` ` ` `_`µ#…`g₫
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `¾`rL…_AA₫5… _`µr4'
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `\[ ʹʹ₫…_µµ4₫'''''¯
   ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` '$µ#'' —
  9. pingpoong.96
   hôm nay ms thấy cụ mặc cảm nha!!!!!
   hì!!!! cả đời ta sao lại oan gia ngõ hẹp vs tên T vậy??? :D
   hồi cấp 1 có 1 đứa tên T rất ghét ta ko hiểu tại sao nữa nên ta cũng ghét nó
   hồi cấp 2 kẻ thù của ta là 1 đứa tên T (kẻ thù suốt 3 năm)
   hồi cấp 3 (đã và đang) có 2 đứa tên T học cùng ta:
   - đứa thứ nhất : ta và nó vừa gặp nhau lần đầu đã phản cảm và sau
   -đứa thứ hai: vì nó mà trình độ điên của ta tăng cấp rất nhanh.....
   vì vậy ta rất ấn tượng vs tên T ^ _ ^!
 • Đang tải...
 • Đang tải...
 • Chữ ký

  [​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG]
Đang tải...
TOP