hoabanglang_mientrung

Đến từ
nghệ an
Tên
Trần Tình
Trường
Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
Ngành
Kê ra để tính
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Sinh Viên

Quan tâm

Được quan tâm

Nhiệm vụ

  1. 2

    Ai đó thích bạn

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    Bài viết đầu tiên

    Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.
Top