hoabanglang_mientrung

Tường nhà Hoạt động Bài viết Giới thiệu

  • Khóc có được coi là yếu lòng không, không có bản lĩnh vượt qua nỗi đau của sự mất mát. không kiềm được khóc trước mặt người khác có được xem là khóc không đúng chỗ không. Nỗi đau xé nát tâm hồn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top