Bài mới của FFA Engineering

  1. F

    FFA Engineering tuyển Kỹ sư thiết kế kỹ thuật

    Tại vì cần tuyển người phải biết tiếng anh mới làm việc được bạn ạ. Đây chỉ là tiếng anh cơ bản thôi, nếu ứng viên đọc hiểu được sẽ làm việc được với tụi mình
  2. F

    FFA Engineering tuyển Kỹ sư thiết kế kỹ thuật

    We're an engineering company (FFA Engineering) who based in Australia and just started up a small office in Ho Chi Minh City to extend our business. Therefore, we're looking for passionate graduates for our vacancies to work full time as description hereafter: MECHANICAL DESIGN ENGINEER...
Top