Điểm kinh nghiệm của danthanh khi làm nhiệm vụ

 1. 10
  Thưởng vào: 25/6/2013

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 2
  Thưởng vào: 25/6/2013

  Ai đó thích bạn

  Có người thích nội dung của bạn đăng. Hãy cố gắng đăng những nội dung hay, hữu ích cho mọi người bạn sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này!

 3. 10
  Thưởng vào: 25/6/2013

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  Thưởng vào: 25/6/2013

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 1
  Thưởng vào: 25/6/2013

  Bài viết đầu tiên

  Đăng bài ở bất kỳ chuyên mục nào trên KSV để nhận.

Đang tải...
TOP