Bài mới của chixinhgai

 1. chixinhgai

  Cùng Nhau Học Các Khóa Học IELTS (PHAN QUỲNH, HUYỀN NGUYỄN, QUANG THẮNG NGON BỔ RẺ)

  Sắp tết muốn nhượng lại một số tài liệu và khóa học ielts ạ để lấy tiền mua vé về quê bao gồm: 1.Khoá ngữ pháp cơ bản + 4 kĩ năng ielts của cô Nguyễn Huyền 2.Khoá ielts online Simon 3.Khoá speaking, writing cô Phan Quỳnh 4.Sách giải chi tiết cam của Ngọc Bách + tạp chí Ngọc Bách 5. Sách speaking...
 2. chixinhgai

  Cùng Nhau Học Các Khóa Học IELTS (PHAN QUỲNH, HUYỀN NGUYỄN, QUANG THẮNG NGON BỔ RẺ)

  Sắp tết muốn nhượng lại một số tài liệu và khóa học ielts ạ để lấy tiền mua vé về quê bao gồm: 1.Khoá ngữ pháp cơ bản + 4 kĩ năng ielts của cô Nguyễn Huyền 2.Khoá ielts online Simon 3.Khoá speaking, writing cô Phan Quỳnh 4.Sách giải chi tiết cam của Ngọc Bách + tạp chí Ngọc Bách 5. Sách speaking...
 3. chixinhgai

  Cùng Nhau Học Các Khóa Học IELTS (PHAN QUỲNH, HUYỀN NGUYỄN, QUANG THẮNG NGON BỔ RẺ)

  Sắp tết muốn nhượng lại một số tài liệu và khóa học ielts ạ để lấy tiền mua vé về quê bao gồm: 1.Khoá ngữ pháp cơ bản + 4 kĩ năng ielts của cô Nguyễn Huyền 2.Khoá ielts online Simon 3.Khoá speaking, writing cô Phan Quỳnh 4.Sách giải chi tiết cam của Ngọc Bách + tạp chí Ngọc Bách 5. Sách speaking...
 4. chixinhgai

  Cùng Nhau Học Các Khóa Học IELTS (PHAN QUỲNH, HUYỀN NGUYỄN, QUANG THẮNG NGON BỔ RẺ)

  Sắp tết muốn nhượng lại một số tài liệu và khóa học ielts ạ để lấy tiền mua vé về quê bao gồm: 1.Khoá ngữ pháp cơ bản + 4 kĩ năng ielts của cô Nguyễn Huyền 2.Khoá ielts online Simon 3.Khoá speaking, writing cô Phan Quỳnh 4.Sách giải chi tiết cam của Ngọc Bách + tạp chí Ngọc Bách 5. Sách speaking...
Top