Bài mới của capuchino1995

  1. C

    100 điều làm bạn hạnh phúc^^

    Điều 46: hiểu được thứ quý báu nhất trên đời này không phải là tiền bạc mà chính là con người chúng ta. vì chỉ có con người mới làm ra tiền bạc chứ tiền bạc không làm ra con người. Điều 47: thấy được nụ cười của mọi người. Điều 48: có ước mơ và dám thực hiện ước mơ.
  2. C

    Khi Đó Là Tình Yêu

    hay we', cam~ động lắm, đọc me` mjnh` rơj ca~ nc' mắt lun j'
Top