AnhThuyNguyen
Tương tác
46

Tường nhà Hoạt động Bài viết Media Album Giới thiệu

  • BƯC THƯ TJNH LANG XET Đây la câu đâu tjên em vjêt danh cho anh. Kê đên em se vjêt câu thư 2. Em muôn noj vơj anh răng ..câu nay em vjêt đa la câu thư 3 rôj đo. Anh à, anh co bjêt câu anh đang đoc la câu thư 4 rôj ko. Vây ma em vân ko thê băt đâu câu chuyên ơ câu thư 5 nay. Em hj vong se noj đc đjêu em muôn noj vơj anh ơ câu thư 6 nhưng sao thây kho mơ lơj wa hen anh ơ câu thư 7 nha. Ma thôj, đơj thư xuông dong em se tâm sư đc vơj anh nhjêu hơn. Anh ơj anh co bjêt ..gjơ đa la câu thư mây rôj ko? Em dao nay trj nhơ kem wa nên ko thê đêm nhjêu đc. Nêu em ko nhâm thj bây h đa la câu thư 10 rôj. Nêu đung vây thj khj em châm hêt câu nay cung la luc em chuyên sang câu thư 12 đo. Em dư đjnh se noj đjêu muôn noj ra ơ đây nhưng cư sơ anh ko đu bjnh tjnh nên laj đê danh no ơ câu sau nưa. Anh à, anh vân đang đoc thư cua em đo chư? Đjêu em muôn noj la ..hay kjên nhân đoc câu kê tjêp. Thư cung đa daj nên em se noj ngay thôj. Em ko muôn lam mât thêm thơj gjan cua anh nên se noj ngay bây h. Anh à em muôn noj la ..la ..anh hay đoc laj la thư nay va tra lơj em ngay nhe. Rât mong thư cua ang. Anh yêu cua em.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top