Bài mới của alysay

  1. alysay

    Conan chap 969 pic spoiler

    siukibo 10 năm trước là 18 tuổi lớn hơn sera tận 10 tuổi mà cậu bé trong spoi nhìn chỉ lớn hơn sera khoảng vài tuổi thôi. tập 85 có hình siukibo 10 năm trước trông lớn hơn hẳn. đành chờ mấy chap sau để bác già giải thích vậy
  2. alysay

    nothing impossible

    nothing impossible
Top