Windows 7 Public Beta 1 Download links

Bean

Thành viên có tiếng
Tham gia
23/2/2009
Bài viết
199
Windows 7 Public Beta 1 Download links
Recommend None java download using Internet Download Manager.

KSV.ME-windows7betana4.jpg


None java download:

32Bit:
Mã:
[URL="http://download.microsoft.com/download/6/3/3/633118BD-6C3D-45A4-B985-F0FDFFE1B021/EN/7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD.iso"]http://download.microsoft.com/download/6/3/3/633118BD-6C3D-45A4-B985-F0FDFFE1B021/EN/7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD.iso[/URL]
64Bit
Mã:
[URL="http://download.microsoft.com/download/6/3/3/633118BD-6C3D-45A4-B985-F0FDFFE1B021/EN/7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULXFRE_EN_DVD.ISO"]http://download.microsoft.com/download/6/3/3/633118BD-6C3D-45A4-B985-F0FDFFE1B021/EN/7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULXFRE_EN_DVD.ISO[/URL]
Java download:

32Bit
Mã:
[URL="http://wb.dlservice.microsoft.com/download/6/3/3/633118BD-6C3D-45A4-B985-F0FDFFE1B021/EN/7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD.iso"]http://wb.dlservice.microsoft.com/download/6/3/3/633118BD-6C3D-45A4-B985-F0FDFFE1B021/EN/7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD.iso[/URL]
64 bit
Mã:
[URL="http://wb.dlservice.microsoft.com/download/6/3/3/633118BD-6C3D-45A4-B985-F0FDFFE1B021/EN/7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULXFRE_EN_DVD.ISO"]http://wb.dlservice.microsoft.com/download/6/3/3/633118BD-6C3D-45A4-B985-F0FDFFE1B021/EN/7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULXFRE_EN_DVD.ISO[/URL]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Bean

Thành viên có tiếng
Tham gia
23/2/2009
Bài viết
199
Key Active Win7:
Mã:
TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC
6JKV2-QPB8H-RQ893-FW7TM-PBJ73
4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH
GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY
QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7

Active 2 cách:
+Key này dùng khi Setup (điền key khi cần hoặc nhấn Next bỏ qua cũng đc)
+Vào Control panel/System thấy cái bảng dòng chữ cuối có dòng Change Key thì bạn điền key vào và chờ xíu nó Active :)
 

Bean

Thành viên có tiếng
Tham gia
23/2/2009
Bài viết
199
HƯỚNG DẪN BỎ DÒNG CHỮ SEND FEEDBACK TRÊN ĐẦU MỖI ỨNG DỤNG
+ Mở notepad ra điền dòng này vào:
Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"FeedbackToolEnabled"=dword:0000001
Save lại với đuôi là .reg (ví dụ: KSV.reg như kiểu save mặc định là .txt đó) - Save fjle xong double click vào nó (nhấn 2 cái cho nó chạy). Nhấn xong khởi động lại máy là Ok ^^!

+ Cách 2: Vào Run gõ Regedit và tìm dòng HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop và nhìn bên khung tay phải tìm chữ FeedbackToolEnabled (mặc định là số 3, thay số 3 thành số 0)
 

Bean

Thành viên có tiếng
Tham gia
23/2/2009
Bài viết
199
Nếu k Active đc bằng cách trên thì dùng Soft này

Download :

Mã:
http://www.mediafire.com/?9sljddslgj9
Lưu ý : Chạy với quyền Admin & chạy lại lần 2 nếu như lần đầu báo lỗi ( do bạn đã thử các phần mềm crack khác trước đó ) . Sau khi chạy file install thì báo còn hạn active là ... 3 ngày nữa . Tuy nhiên , sau đó bạn điền key vào .

Nhập key sau : J7PYM-6X6FJ-QRKYT-TW4KF-BY7H9

Mã:
http://www.mediafire.com/?3jgj1jbeyhd
 

Bean

Thành viên có tiếng
Tham gia
23/2/2009
Bài viết
199
Screenshot of Windows 7 Beta 1 Build 7012 (6.1.7012)It’s difficult to believe Chinese users to have access to Windows 7 Build 7012 and comments on neowin & pcbeta have raised several concerns over these screenshots and looks like its fake screenshots. I suppose we need to wait until some one from windows 7 dev team or beta testers to confirm these screenshots.
But we cannot deny from the fact that Microsoft is already ready with windows 7 build 7012 or even higher build. Since few days back Scott Wylie, Director of Development and Platform Strategy for Microsoft New Zealand Director had published a screenshot of Windows 7 Beta Build 7004 on his blog.
The good news is that the Guy who has posted this screenshot on pcbeta.com has promised to seed it to prove he has windows 7 build 7012. I guess the wait for windows 7 beta 1 leak is not so longer now, anytime Windows 7 Beta 1 torrent download link will appear.

Some details of Windows 7 Beta 1 Build 7013

 

Bean

Thành viên có tiếng
Tham gia
23/2/2009
Bài viết
199
Mặc định thì Windows7 beta 1 chỉ có 5 theme Windows7 . Tuy nhiên còn ẩn đi 1 số theme ( for regional countries ) gồm : Australia, Canada, Great Britain, United States và South Africa .


Sau đây là các cách Unlock để dùng các theme này ( mình đã Unlock thành công ) .

Cách 1 :


- Mở ẩn file hệ thống : Organize > Folder and Search Options >View > Bỏ check Hide protected operating system files .

- Vào thư mục ẩn : G:WindowsGlobalizationMCT . Trong đó chứa các folder theme ( theme for regional countries ).

-Double Click vào để kick hoạt sử dụng theme .

Cách 2 :

Sử dụng công cụ Search , tìm file *.theme trong thư mục Windowswinsxs . Chú ý tìm file ẩn .


Double click vào file theme .

Cách 3 :
Mở Notepad pasted đoạn mã sau :

Trích:


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionThemesInstalledThemesMCT]
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-AU\Theme\AU.theme”=””
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-CA\Theme\CA.theme”=””
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-GB\Theme\GB.theme”=””
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-US\Theme\US.theme”=””
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-ZA\Theme\ZA.theme”=””

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionExplorerWallpapersKnownFoldersWindows WallpapersMergeFolders]
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-AU\Wallpaper”=””
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-CA\Wallpaper”=””
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-GB\Wallpaper”=””
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-US\Wallpaper”=””
“%windir%\Globalization\MCT\MCT-ZA\Wallpaper”=””Lưu lại với tên : Unlockallregionatheme.reg

Chạy file vừa tạo .

Và đây là thành quả :

 
Top