1. dung Kosei

  dung Kosei Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Từ vựng N2: パソコンを使っていま (Sử dụng máy tính) (P.2)

  Tiếp tục với chủ đề từ từ vựng N2 xoay quoanh những chiếc máy tính, hay còn gọi là lap-chan thân yêu của những FA (như mình). Tiếp tục cùng Kosei khám phá thêm nhiều từ vựng hay ho hơn nhé!!


  Từ vựng N2: パソコンを使っていま (Sử dụng máy tính) (P.2)

  [​IMG]

  書類を作成する
  書 – Thư
  類 – Loại
  作 – Tác
  成 – Thành
  しょるいをさくせいする
  Tạo một văn bản

  かなを漢字に変換する
  漢 – Hán
  字 – Tự
  変 – Biến
  換 – Hoán
  かなをかんじにへんかんする
  Chuyển chữ kana thành kanji

  漢字を確定する
  確 – Xác
  定 – Định
  かんじをかくていする
  Xác định kanji đúng

  文字を削除する
  文 – Văn
  削 – Tước
  除 – Trừ
  もじをさくじょする
  Xóa chữ

  改行する
  改 – Cải
  行 – Hành
  かいぎょうする
  Xuống dòng, đổi dòng
  文字のサイズを設定する
  サイズ (size)
  設 (Thiết)
  もじのサイズをせっていする
  Cài đặt cỡ chữ

  フォントを変更する
  フォント (font)
  更 (Canh)
  フォントをへんこうする
  Đổi font chứ