1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Tư bản bất biến ,tư bản khả biến và ý nghĩa

  1.Tư bản bất biến

  Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng trước tư bản ra để mua tư liệu sản xuất và sức lao động.
  Trong quá trình sản xuất , giá trị của tư liệu sản xuất được lao động cụ thể của người công nhân chuyển vào sản phẩm mới, lượng giá trị của chúng không đổi. Bộ phận tư bản ấy được gọi là tư bản bất biến .

  2.Tư bản khả biến

  Nhưng đối với bộ phận tư bản dùng để mua sức lao động thì trong quá trình sản xuất, bằng lao động trừu tượng của mình, người công nhân tạo ra một giá trị mới không chỉ bù đắp đủ giá trị sức lao động của công nhân mà còn tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Như vậy, bộ phận tư bản này đã có sự biến đổi về lượng và được gọi là tư bản khả biến

  3.Tư bản cố định

  Tư bản cố định là bộ phận chủ yếu của tư bản sản xuất (máy móc, nhà xưởng...) tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất nhưng giá trị của nó không chuyển hết một lần vào sản phẩm mà chuyển dần từng phần theo mức độ hao mòn của nó trong thời gian sản xuất. Có hai loại hao mòn là hao mòn hữu hình (hao mòn về vật chất, hao mòn về giá trị sử dụng do tác động của tự nhiên) và hao mòn vô hình (hao mòn tuần tuý về mặt giá trị do xuất hiện những máy móc hiện đại hơn, rẻ hơn hoặc có công suất lớn hơn).

  4.Tư bản lưu động

  Còn tư bản lưu động là một bộ phận của tư bản sản xuất (nguyên nhiên liệu, sức lao động...) được tiêu dùng hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất và giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào sản phẩm trong quá trình sản xuất. Tư bản lưu động chu chuyển nhanh hơn tư bản cố định và việc tăng tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động có ý nghĩa quan trọng. Nó giúp cho việc tiết kiệm được tư bản ứng trước cũng như làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư trong năm.

  5.Ý nghĩa

  Việc phân chia tư bản bất biến và tư bản khả biến là dựa vào vai trò của từng bộ phận tư bản trong quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư còn việc phân chia tư bản cố định và tư bản lưu động là dựa vào phương thức chuyển dịch giá trị của chúng vào sản phẩm trong quá trình sản xuất hay dựa vào tính chất chu chuyển của tư bản.
  Việc phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến phản ánh được nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư. Trong quá trình sản xuất, tư bản bất biến chỉ là điều kiện để sinh ra giá trị thặng dư còn tư bản khả biến mới là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư.

  Việc phân chia tư bản cố định và tư bản lưu động tuy không phản ánh nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư nhưng lại có ý nghĩa quan trong trong việc quản lý kinh tế. Nó là cơ sở để quản lý, sử dụng vốn cố định và vốn lưu động một cách có hiệu quả cao.

  c1 là giá trị máy móc, thiết bị, nhà xưởng...
  c2 là giá trị nguyên, nhiên, vật liệu...
  v là tư bản khả biến
  Vậy, tư bản bất biến = c1 + c2; tư bản khả biến = v;
  tư bản cố định = c1; tư bản lưu động = c2 + v.
  ST
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Tư bản bất Diễn đàn Date
Tư vấn in ấn, xuất bản sách - Nhà xuất bản Thuận Hóa Tư Vấn & Chuyện Trò 1/4/2019
Ngại ĐẦU TƯ cho bản thân là ngại THÀNH CÔNG!!! Tư Vấn & Chuyện Trò 29/1/2018
BUỔI TƯ VẤN MIỄN PHÍ - SINH TRẮC VÂN TAY – THẤU HIỂU BẢN THÂN Định hướng nghề nghiệp 7/10/2017
Đâu là bí quyết căn bản để thu hút quỹ đầu tư? Ý tưởng 25/12/2015
Hỏi [Hỏi] Bản chất kinh tế của Chủ Nghĩa Tư bản Triết học Mac-Lênin 11/11/2015
Hỏi Hỏi Về Sự tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản.! Triết học Mac-Lênin 17/5/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP