Trả lời: Vì sao Bác Hồ lại sang phương Tây tìm đường cứu nước mà lại không phải là phương Đông

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Hôm trước, có một bạn hỏi anh: Tại sao bác Hồ lại sang phương Tây tìm đường cứu nước, mà lại không phải là phương Đông.. Mấy hôm đó anh bận quá nên chỉ đọc lướt qua. Hôm nay anh xin trả lời câu hỏi của em.(Theo cách hiểu của anh, có gì không đúng mong em và mọi người góp ý)

Ngày xưa, Cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và nhiều nhà yêu nước khác của Việt Nam đều đến phương Đông. Một số người Việt Nam yêu nước chỉ sang Trung Quốc. Cốt cách phong kiến này không thể cứu giúp Việt Nam được. Cho nên Hồ Chí Minh mới sang phương Tây, đến xứ Pháp đang thống trị dân tộc Việt Nam và các nước khác để xem họ làm như thế nào và quay về ứng dụng vào Việt Nam. Hồ Chí Minh hướng tới một nền văn minh phương Tây và đây cũng là nền văn minh thế giới. Châu Âu chính là nuôi văn minh thế giới.

Đây chính là nguyên nhân sâu xa.
 

gianhunghaylaca

Thành viên danh dự
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2012
Bài viết
201
Hôm trước, có một bạn hỏi anh: Tại sao bác Hồ lại sang phương Tây tìm đường cứu nước, mà lại không phải là phương Đông.. Mấy hôm đó anh bận quá nên chỉ đọc lướt qua. Hôm nay anh xin trả lời câu hỏi của em.(Theo cách hiểu của anh, có gì không đúng mong em và mọi người góp ý)

Ngày xưa, Cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và nhiều nhà yêu nước khác của Việt Nam đều đến phương Đông. Một số người Việt Nam yêu nước chỉ sang Trung Quốc. Cốt cách phong kiến này không thể cứu giúp Việt Nam được. Cho nên Hồ Chí Minh mới sang phương Tây, đến xứ Pháp đang thống trị dân tộc Việt Nam và các nước khác để xem họ làm như thế nào và quay về ứng dụng vào Việt Nam. Hồ Chí Minh hướng tới một nền văn minh phương Tây và đây cũng là nền văn minh thế giới. Châu Âu chính là nuôi văn minh thế giới.

Đây chính là nguyên nhân sâu xa.

:KSV@06:
 
Top