1. realdatnguyen

    realdatnguyen Tìm kiếm điều gì đó trong sáng nhất! Thành viên thân thiết

    Tổng Hợp Phim Avengers Marvel Qua Các Thời Kỳ - Marvel Collection Film

    Hi anh em. Xin gửi đến anh em tuyển tập phim về các Siêu Anh Hùng Avengers, gồm những nhân vật chủ chốt như: Iron Man, Captain American, Hulk, Thor, Captain Mavel,... và rất nhiều anh hùng trong MCU.
    Sau đây là danh sách phim: