Tin Học 10

Hayyy

Thành viên mới
Tham gia
16/3/2023
Bài viết
1
Viết chương trình nhập một xâu nhiều số nguyên từ bàn phím ,các số cách nhau bởi dấu cách . Khi nhập xong đưa ra thông báo:
-số lượng các số đã nhập.
-tính tổng các số lẻ.
-số nhỏ nhất ở vị trí lớn nhất.
-số lớn nhất ở vị trí nhỏ nhấ
 
Top