Tiêu chuẩn để đạt "Sinh viên 5 tốt"

Trong chuyên mục 'Bản tin sinh viên' đăng bởi Sun Glare, 2/3/2016. — 1.874 Lượt xem

 1. Sun Glare

  Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

  Tiêu chuẩn để đạt "Sinh viên 5 tốt"

  I. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” 2014-2015:

  [​IMG]

  1. Cấp chi hội:

  Tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội do Ban Chấp hành chi hội ban hành từ đầu năm học, chủ động xây dựng dựa trên tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội, đảm bảo có tính tiêu biểu tùy theo tình hình sinh viên tại chi hội.

  2. Cấp Liên chi hội:

  Tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội do Ban Chấp hành Liên chi hội ban hành từ đầu năm học, chủ động xây dựng dựa trên tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, đảm bảo có tính tiêu biểu tùy theo tình hình sinh viên tại Liên chi hội.

  3. Cấp Trường:

  3.1. Đạo đức tốt:

  - Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

  - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng.

  - Điểm rèn luyện sinh viên trong mỗi học kỳ của năm học phải đạt từ 80 điểm trở lên.

  - Được phân loại là đoàn viên Khá trở lên trong năm học.

  - Ngoài ra, đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên xét khen thưởng:

  + Được phân loại là đoàn viên Xuất sắc trong năm học.

  + Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức; các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hoá, các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  + Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm học (có giấy chứng nhận) hoặc tham gia tích cực vào các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm/Ban Điều hành).

  + Là Hình mẫu sinh viên các năm học.

  3.2. Học tập tốt:

  - Điểm trung bình chung học tập từ 7,0/10 trở lên (tính thang điểm 10 đối với cả học chế tín chỉ) (có bảng điểm được Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng cấp).

  - Không nợ môn, học phần trong năm học.

  - Chuyên cần trong học tập; trung thực trong thi cử, không quay cóp, không giúp bạn quay cóp.

  - Ngoài ra, đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên xét khen thưởng:

  + Đạt giải nghiên cứu khoa học Euréka, “Cuộc thi tài năng khoa học trẻ”.

  + Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất một Câu lạc bộ học thuật (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm CLB).

  + Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.

  + Đạt giải trong các cuộc thi do Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, Đoàn khoa, Liên chi hội tổ chức (có xác nhận của đơn vị tổ chức).

  + Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp trường trở lên.

  3.3. Thể lực tốt:

  - Đạt danh hiệu “Thanh niên khoẻ” (có giấy chứng nhận còn giá trị; tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành).

  - Tham gia ít nhất một hoạt động thể thao trong năm học do Đoàn trường, Đoàn khoa, Hội Sinh viên trường, Liên chi hội, chi hội tổ chức.

  * Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

  - Ngoài ra, đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên xét khen thưởng:

  + Là thành viên các đội tuyển thể thao cấp Trường, cấp khoa tính tại thời điểm xét.

  + Đoạt giải thưởng trong các hội thao, giải thi đấu từ cấp Liên chi Hội trở lên.

  + Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 1 Câu lạc bộ - Đội - Nhóm thể thao (có xác nhận của Ban Điều hành/Ban Chủ nhiệm).

  3.4. Tình nguyện tốt:

  - Tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường tổ chức.

  - Tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện lớn cấp Trường (Mùa hè xanh, Đón Tân Sinh viên, Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện, Hiến máu tình nguyện,…) trong năm học (có giấy chứng nhận của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường).

  - Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện cấp chi hội, Liên chi hội (có xác nhận của chi hội, Liên chi hội).

  - Ngoài ra, đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên xét khen thưởng:

  + Tham gia hoạt động tích cực trong một Câu lạc bộ - Đội – Nhóm tình nguyện.

  + Sinh viên là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp chi Đoàn, chi Hội trở lên.

  + Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức.

  3.5. Hội nhập tốt:

  - Đạt một trong các điều kiện ngoại ngữ sau (lưu ý có bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính, bảng điểm do Phòng Khảo thí và QLCL cấp tùy điều kiện):

  + Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 trở lên hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ B, các chứng chỉ khác tương đương (có phụ lục đính kèm).

  + Chứng chỉ Anh văn TOEIC từ 450 điểm trở lên hoặc giấy chứng nhận kết quả thi đầu vào, thi kết quả cuối khóa do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cấp, giấy chứng nhận kết quả thi thử TOEIC do các Trung tâm hợp tác với Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các cấp.

  + Điểm ít nhất 01 học phần Anh văn căn bản trong năm học (nếu có) từ 9,0/10 trở lên (không áp dụng đối với sinh viên khoa Ngoại Ngữ)

  + Điểm học phần Anh văn chuyên ngành trong năm học (nếu có) từ 8,0/10 trở lên (không áp dụng đối với sinh viên khoa Ngoại Ngữ).

  + Điểm trung bình cả 2 học kỳ của năm học đạt từ 7.5/10 trở lên (chỉ áp dụng đối với sinh viên khoa Ngoại Ngữ).

  - Có chứng chỉ tin học Quốc gia trình độ A trở lên (không áp dụng đối với sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin; có bảng quy đổi tương đương; có bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính).

  - Ngoài ra, đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên xét khen thưởng:

  + Đạt giải thưởng trong các cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Tin học từ cấp Liên chi Hội trở lên.

  + Tham gia và đạt giải thưởng trong các cuộc thi về văn hoá, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp Liên chi Hội trở lên.

  + Tham gia các hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế từ cấp Liên chi hội trở lên.

  [​IMG]

  II. ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”:

  1. Cấp chi hội:

  Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội do Ban Chấp hành chi hội tổ chức xét chọn (theo tiêu chuẩn danh hiệu do chi hội đã ban hành), công nhận và chủ động tuyên dương trong các chương trình, hoạt động sinh hoạt chi hội.

  Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội gồm có: Ban Chấp hành chi hội (đ/c Chi hội trưởng làm Chủ tịch Hội đồng), Đại diện Ban Chấp hành chi đoàn, có thể mời thêm đại diện Ban Chấp hành Liên chi hội và cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm).

  2. Cấp Liên chi hội:

  Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội do Ban Chấp hành Liên chi hội tổ chức xét chọn (theo tiêu chuẩn danh hiệu do Liên chi hội đã ban hành), công nhận và tuyên dương trong chương trình Hội diễn văn nghệ cấp khoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (dự kiến tổ chức vào tháng 10 hằng năm).

  Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội gồm có: Ban Chấp hành Liên chi hội (đ/c Liên chi hội trưởng làm Chủ tịch Hội đồng), Đại diện Ban Chấp hành Đoàn khoa, có thể mời thêm đại diện Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường (Ban Sinh viên 5 tốt) và lãnh đạo khoa).

  3. Cấp Trường:

  - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường do Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tổ chức xét chọn và công nhận. Tuyên dương trong các chương trình lớn từ cấp Liên chi hội trở lên.

  - Thành phần Hội đồng xét chọn cấp Trường:

  + Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường (Đ/c Chủ tịch Hội Sinh viên Trường làm Chủ tịch Hội đồng),

  + Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường,

  + Đại diện các Phòng liên quan: Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo (nếu có).

  - Về danh hiệu, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường công nhận các danh hiệu sau:

  + Sinh viên 5 tốt” đối với cá nhân sinh viên, hội viên đạt các tiêu chuẩn theo quy định(như ở mục I.3).

  + “Tập thể Sinh viên 5 tốt” đối với các tập thể thực hiện và đạt các tiêu chuẩn: Tập thể Chi hội có từ 50% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi Hội trở lên, tập thể Liên Chi Hội có từ 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi Hội trở lên; đồng thời có giải pháp hỗ trợ hiệu quả 100% Chi hội trong thực hiện cuộc vận động và có sinh viên đạt danh hiệu.

  - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường sẽ xét chọn những cá nhân, tập thể đạt danh hiệu có thành tích tiêu biểu để đề xuất Giấy khen Hiệu trưởng.  III. HỒ SƠ XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG:

  1. Cá nhân:

  - Bản khai cá nhân theo mẫu hằng năm (lưu ý tập trung cho các thành tích theo hướng dẫn, phải khai cụ thể chi tiết cho từng tiêu chuẩn nhất là các tiêu chuẩn bắt buộc).

  - Bảng điểm năm học (thang điểm 10).

  - Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận.

  - Bài báo đăng tin điển hình có xác nhận của Liên Chi Hội Sinh viên Khoa (nếu có).

  - Hồ sơ gởi về Văn phòng Đoàn – Hội theo hạn nộp hằng năm. Bất kỳ trường hợp nào thiếu hồ sơ hoặc gửi trễ so với yêu cầu đều sẽ không được đưa vào danh sách xem xét trong năm học này. Hồ sơ có thể nộp theo cá nhân hoặc tổng hợp theo Liên chi hội.

  2. Tập thể:

  - Đối với chi hội: Danh sách “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội và cấp Liên chi hội (có xác nhận của Liên chi hội) bao gồm họ và tên, lớp, ngày sinh và số điện thoại.


  - Đối với Liên chi hội: Bảng tổng hợp số lượng “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội (theo từng chi hội; Danh sách “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi hội bao gồm họ và tên, lớp, ngày sinh và số điện thoại; Báo cáo mô hình, giải pháp hỗ trợ hiệu quả các chi hội trong việc thực hiện cuộc vận động.

  - Hồ sơ gởi về Văn phòng Đoàn – Hội theo hạn nộp hằng năm.Bất kỳ trường hợp nào thiếu hồ sơ hoặc gửi trễ so với yêu cầu đều sẽ không được đưa vào danh sách xem xét trong năm học này. Hồ sơ có thể nộp theo chi hội hoặc tổng hợp theo Liên chi hội

  [​IMG]

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Tháng 9,10 hằng năm: các chi hội, Liên chi hội xét chọn và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp chi hội, Liên chi hội.

  - Tháng 11 hằng năm: Nhận hồ sơ xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, thành lập Hội đồng xét chọn danh hiệu cấp Trường và tiến hành xét chọn, xét chọnhồ sơ tham gia “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành.

  - Tháng 2 hằng năm: Nhận hồ sơ xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường đợt 2, thành lập Hội đồng xét chọn danh hiệu cấp Trường.

  - Tháng 3, 4 hằng năm: Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường tiêu biểu.
   


  thuydang0130 thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP