1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  THE WHOLE OF THE MOON (Lời Dịch Anh Việt) The Waterboys

  THE WHOLE OF THE MOON
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  The Waterboys

  Facebook:
  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/186488589177433/

  I pictured a rainbow
  Anh họa một cầu vồng
  You held it in your hands
  Em nắm gọn nó trong tay
  I had flashes
  Ý anh khởi dậy
  But you saw the plan
  Nhưng em thấy cả cơ đồ
  I wandered out in the world for years
  Anh tháng năm phiêu bạt đó đây giang hồ
  While you just stayed in your room
  Em ngự trong lầu mộng gác mơ
  I saw the crescent
  Anh thấy vầng trăng khuyết
  You saw the whole of the moon
  Em ngắm vầng trăng tròn nguyên
  The whole of the moon
  Nguyên ánh trăng tròn

  You were there at the turnstiles
  Em đứng đó ở ngưỡng cửa xoay
  With the wind at your heels
  Theo sát gót hồng cơn gió bay
  You stretched for the stars
  Em với tới những vì sao
  And you know how it feels
  Và em biết cảm giác thế nào
  To reach too high
  Vươn lên thật cao
  Too far
  Quá xa
  Too soon
  Quá sớm
  You saw the whole of the moon
  Em thấy nguyên ánh trăng tròn

  I was grounded
  Trần gian anh mắc cạn
  While you filled the skies
  Em đầy lấp thiên đàng
  I was dumbfounded by truths
  Sự thật anh tơ vò ngỗn ngang
  You cut through lies
  Em đả thông dối gian

  I saw the rain-dirty valley
  Anh thấy thung lũng mưa triền miên
  You saw Brigadoon
  Em ngắm cõi thần tiên
  I saw the crescent
  Anh thấy trăng lưỡi liềm
  You saw the whole of the moon
  Em ngắm trăng một vầng nguyên

  I spoke about wings
  Anh bàn về cánh chim
  You just flew
  Em chao liệng
  I wondered, I guessed and I tried
  Anh tự hỏi, anh đoán, và cố tìm
  You just knew
  Em đã biết
  I sighed
  Anh thở dài
  But you swooned
  Nhưng em thư thái
  I saw the crescent
  Anh thấy trăng lưỡi hái
  You saw the whole of the moon
  Em ngắm trăng tròn nguyên cái
  The whole of the moon
  Nguyên ánh trăng tròn

  With a torch in your pocket
  Với ngọn đuốc hồng trong tầm tay
  And the wind at your heels
  Theo sát gót hồng cơn gió bay
  You climbed on the ladder
  Em leo lên những nấc thang
  And you know how it feels
  Em biết cảm giác thế nào
  To reach too high
  Vươn lên thật cao
  Too far
  Quá xa
  Too soon
  Quá sớm
  You saw the whole of the moon
  Em thấy nguyên ánh trăng tròn
  The whole of the moon
  Nguyên ánh trăng tròn

  Unicorns and cannonballs
  Kỳ lân thú và đạn đại bác
  Palaces and piers
  Lâu đài, bến cảng
  Trumpets, towers, and tenements
  Kèn hiệu, tháp ngà, đại gia trang
  Wide oceans full of tears
  Biển rộng nước mắt tràn
  Flags, rags, ferry boats
  Cờ, buồm, chuyến phà ngang
  Scimitars and scarves
  Đại đao và khăn quàng
  Every precious dream and vision
  Muôn giấc mơ, cảnh mộng ngàn vàng
  Underneath the stars
  Dưới những vì sao sáng

  Yes, you climbed on the ladder
  Vâng, em leo lên những nấc thang
  With the wind in your sails
  Cơn gió lộng cánh buồm căng
  You came like a comet
  Em đến như vì sao băng
  Blazing your trail
  Lối mòn rực sáng
  Too high
  Quá cao
  Too far
  Quá xa
  Too soon
  Quá sớm
  You saw the whole of the moon
  Em thấy nguyên ánh trăng tròn

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP