1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  THE GREEN LEAVES OF SUMMER (Lời Dịch Anh Việt) The Brothers Four

  THE GREEN LEAVES OF SUMMER
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  The Brothers Four

  Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/178199663339659/
  Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/173819270444365/


  Oooooooooooh, oooh ooh

  A time to be reaping
  Một thời đang vào mùa gặt
  A time to be sowing
  Một thời tới lúc gieo hạt
  The green leaves of summer
  Những chiếc lá xanh mùa hạ
  Are calling me home
  Đang réo gọi ta về nhà

  It was good to be young then
  Thật tuyệt vời thơ ngây ngày ấy
  In the season of plenty
  Trong ngày mùa của đủ đầy
  When the catfish were jumping
  Khi chú cá trê đang nhẩy nhẩy
  As high as the sky
  Cao cao ngang trời mây

  A time just for planting,
  Một thời xuống giống trồng cây
  A time just for plowing
  Một thời chăm lo cày cấy
  A time to be courting
  A time tán đông tán tây
  A girl of your own
  Cho mình một cô gái

  T'was so good to be young then,
  Thật tuyệt vời xuân xanh ngày ấy
  To be close to the earth
  Được gần với đất với đai
  And to stand by your wife,
  Và đứng cạnh bên vợ mình
  At the moment of birth
  Ngay khoảnh khắc nàng hạ sinh

  A time to be reaping
  Một thời đang vào mùa gặt
  A time to be sowing
  Một thời tới lúc gieo hạt
  A time just for living
  Một thời để sống dào dạt
  A place for to die
  Một nơi về để thác

  T'was so good to be young then,
  Thật tuyệt vời xuân xanh ngày ấy
  To be close to the earth
  Được gần với đất với đai
  Now the green leaves of Summer
  Giờ những chiếc lá xanh mùa hạ
  Are calling me home
  Đang réo gọi ta về nhà

  T'was so good to be young then,
  Thật tuyệt vời thơ ngây ngày ấy
  To be close to the earth
  Được gần với đất với đai
  Now the green leaves of Summer
  Giờ những chiếc lá xanh mùa hạ
  Are calling me home
  Đang réo gọi ta về nhà

  Ooooooooooooooh, oooh oooh....

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP