Tên của bạn qua các thứ tiếng, qua các thời kỳ

Trong chuyên mục '[♠] Bói vui' đăng bởi Loverise, 12/11/2016. — 48.933 Lượt xem

 1. Loverise

  Loverise Sau cơn bão, trời chỉ âm u Thành viên thân thiết

  Tên của bạn qua các thứ tiếng, qua các thời kỳ

  Tiếng Hàn:

  Họ: Tên theo số cuối cùng trong năm sinh

  0 : Pack 1 : Kim 2 : Shin 3 : Choi 4 : Song
  5 : Kang 6 : Han 7 : Lee 8: Sung 9: Jung

  Đệm: Chính là tháng sinh của bạn!.

  1 : Yong 2 : Ji 3 : Je 4 : Hye
  5 : Dong 6 : Sang 7 : Ha 8 : Hyo
  9 : Soo 10 : Eun 11 : Hyun 12 : Rae

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  1 : Hwa 2 : Woo 3 : Joon 4 : Hee 5 : Kyo
  6 : Kyung 7 : Wook 8 : Jin 9 : Jae 10 : Hoon
  11 : Ra 12 : Bin 13 : Sun 14 : Ri 15 : Soo
  16 : Rim 17 : Ah 18 : Ae 19 : Neul 20 : Mun
  21 : In 22 : Mi 23 : Ki 24 : Sang 25 : Byung
  26 : Seo 27 : Gun 28 : Yoo 29 : Sup 30 : Won
  31 : Sub


  Tiếng Nhật

  A=KA B=TU C=MI D=TE E=KU
  F=LU G=JI H=RI Y=FU I=KI
  J=ZU K=ME L=TA M=RIN N=TO
  O=MO Q=KE R=SHI P=NO X=NA
  S=AI T=CHI U=DO V=RU W=MEI

  Tiếng Bungari

  Họ là số cuối trong năm sinh


  0 : Trai Cốp 1 : Mi ta 2 : Ni Cốp 3 : Lap Tốp 4 : Lan Nich
  5 : Xi Ki 6 : Móc Xong 7 : Nhét Xốp 8 : Đa Xô 9 : Li Nô

  Đệm là tháng sinh

  1 : Ti 2 : Vo 3 : Ba Ni 4 : Nat
  5 : Jet 6 : Ba Ta 7 : Li 8 : Van
  9 : Co 10 : An Na 11 : An 12 : Mat

  Ngày sinh là tên

  1 : LiNa 2 : MiSa 3 : NiCô 4 : BeMang 5 : SaLit
  6 : KatXô 7 : NiKe 8 : BaJi 9 : JiNat 10 : NiCôLay
  11 : KaNô 12 : LayTô 13 : TaCat 14 : LiNô 15 : Line
  16 : Batti 17 : NiCôLat 18 : BaLap 19 : MainTep 20 : JiNoMa
  21 : LaXiBaCôp 22 : MaNaTit 23 : LapMa 23 : LapMa 24 : HoNe
  25 : MaXat 26 : ĐemRaĐo 27 : TaKôp 28 : Battu 29 : KaNong
  30 : BaCô 31 : "tự xử" [​IMG]


  Tiếng Lào

  Họ là số cuối trong năm sinh

  0: Xỉn Bựa 1: Phỏi 2: Nòi 3: Khăn 4: Khạc
  5: Nhổ Toẹt 6: Thạc Xoay 7: Phăn 8: Xoăn Tít 9: Củ Lề

  Đệm là tháng sinh

  1: Tày Xô 2: Khơ Mú 3: Nùng 4: Min Chều
  5: Páp Lịt 6: Gảy Kua 7: Tu Gây 8: Vắt Xổ
  9: Mổ Kò 10: Náng Phổn 11: Kạ Rịt 12: Lò Kịt

  Ngày sinh là tên

  01: Mủ 02: Vổ 03: Móm 04: Trĩ 05: Xin 06: Thoắt
  07: Tòe 08: Vẩu 09: Lác 10: Quẩy 11: Mắn 12: Vảy
  13: Bát 14: NhỔ 15: Phỉ 16: Xỉ 17: Phây 18: Tẻn
  19: Nản 20: Chóe 21: Kói 22: Lốn 23: Chàm 24: Ven
  25: Bón 26: Khoai 27: Hủi 28: Quăn 29: Xém 30: Xịt
  31: Lít


  Tiếng Anh

  Họ là số cuối trong năm sinh

  0:Spears 1:Hudson 2[​IMG]aring 3:Lombard 4:Marion
  5:Lagger 6:Ba xter 7:Evans 8:Steward 9:Simpson

  Nếu bạn là nữ:

  Tên đệm là tháng sinh của bạn:

  1:Jordan 2:Michelle 3:Allan 4[​IMG]olly 5:Maria 6:Ella
  7:valikie 8:Cami 9:Ryna 10:Lalle 11:Scarllee 12:Annie


  Tên là ngày sinh của bạn:

  1:Eva 2:Alie 3:Kate 4:Sarah 5:Jenny
  6:Cassandra 7:Amy 8:Ramie 9:Bella 10:Andrena
  11:Sally 12:Emily 13:Mary 14:Julie 15:Britney
  16:Samantha 17:Camryn 18:Kara 19:Riley 20[​IMG]attie
  21:Elena 22:Christina 23:Lizzie 24:Martha 25:Linda
  26:Selina 27:Sophie 28:Emma 29:Ashley 30:Amber 31:Alice

  Nếu bạn là nam:

  Tên đệm là tháng sinh của bạn:


  1:Martin 2:Justin 3[​IMG]ave 4:Cody 5:Bob 6:Zack
  7:Harry 8:Larry 9:Rod 10:Ray 11:Ben 12:Joe

  Tên là ngày sinh của bạn:

  1:Kyle 2:Jason 3:Michael 4:Olardo 5[​IMG]atrick
  6:Jeff 7:Cliff 8: Jack 9:Edward 10:Todd
  11:Mortimer 12:Fred 13:Hector 14:Silver 15:Troy
  16:Lorenzo 17: Johnny 18:Rogger 19:Jake 20:Billy
  21:Robbie 22:Zac 23[​IMG]aniel 24[​IMG]avid 25[​IMG]onald
  26: Ron 27:Wade 28:Ryan 29:Nick 30:victor 31:Chris

  Chú ý, tiếng anh họ sau tên trước: tên - đệm - họ


  Tiếng Trung Quốc

  Họ là số cuối trong năm sinh

  0. Liễu 1. Đường 2. Nhan 3. Âu Dương 4. Diệp
  5. Đông Phương 6. Đỗ 7. Lăng 8. Hoa 9. Mạc

  Đệm là tháng sinh

  1. Lam 2. Thiên 3. Bích 4. Vô 5. Song 6. Ngân
  7. Ngọc 8. Kì 9. Trúc 10. (không có tên đệm) 11. Y 12. Nhược

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  1. Lam 2. Nguyệt 3. Tuyết 4. Thần 5. Ninh 6. Bình
  7. Lạc 8. Doanh 9. Thu 10. Khuê 11. Ca 12. Thiên
  13. Tâm 14. Hàn 15. Y 16. Điểm 17. Song 18. Dung
  19. Như 20. Huệ 21. Đình 22. Giai 23. Phong 24. Tuyên
  25. Tư 26. Vy 27. Nhi 28. Vân 29. Giang 30. Phi 31. Phúc


  Tiếng Thái

  Họ là số cuối trong năm sinh

  0 : Thạch 1 : Ma 2 : Cai 3 : Thun 4 : Xỉn
  5 : Xa 6 : Thung 7 : Chăng 8 : Num 9 : Ca

  Đệm là tháng sinh

  1 : La 2 : Vin 3 : Ba Mót 4 : La Vót 5 : Xũn 6 : Béc
  7 : Tê 8: Xăn 9 : Xin Ra 10 : Thu Cóp 11 : Măng No 12 : Mọt

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  1:Xụt Quét 2:Ra Bát 3:Nóc Xây 4:Ra Oan 5:Đi Ka
  6:Thu Cõn 7:Xi Ni Ka 8:Ba Ra Gi 9:Sa Quát 10:Thý Lan
  11:Xin Bi Lét 12:En Nô 13:Bát Ra Ta 14:Na Mas 15:Sơ Ka
  16:Ka Ri 17:Đi Ka 18:Đì Loi 19:Mim Shọt 20:Đa Qua Ki
  21:Ai Crốp 22:Me Lan Đi 23:Đít Ta 24:Hô Né 25:Min Xê
  26:Kịt Xu 27:Tài Khâm 28:Thái Khinh 29:Tha Khẹt 30:Thọc Khệt

  Tiếng Campuchia

  Họ là số cuối trong năm sinh

  0: Đạp 1: Dãnh 2: Danh 3: Bành 4:Nạo
  5: Đù 6: Cầu 7: Tỏi 8: Chão 9: Ngọ

  Đệm là tháng sinh

  1 : Thị 2: Hôi 3: Trùm 4: Cùi 5: Nhòi 6: Dăng
  7: Tàn 8: Lũng 9: Cạp 10:Cà 11: Mạc 12: Xì

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  1:Búa 2:Nhão 3:Nghé 4:Nhục 5:Hèn 6:Tòi
  7:Héo 8:Thọt 9:Thòn 10:Mẹc 11:Nỡ 12:Bé ba
  13:Gờm 14:Khạp 15:Nhái 16:Sò 17:Mực 18:Hù
  19:Mùng 20:Thùi 21:Đíu 22:Yểu 23:Tọt 24:Hến
  25:Nổ 26:Hán 27:Mắm 28:Sạt 29:Bóng 30:Móng 31:Mén


  Tiếng Nga:

  Họ là số cuối trong năm sinh

  0: Xờ Vai 1: Ni Ko Lay 2: Nhai Xốp 3: Ku Ta 4: Hôn Kít
  5: Đô Rô 6: Đi Mô 7: Pa Đan 8: Xì Pắc Tép 9: Mốc Cốp

  Đệm là tháng sinh

  1: Rô Ma 2: Sét Gây 3: Ma Gáp 4: Ghép Sây
  5: Dziu Ri 6: A Lết Săn 7: Pô Lét 8: Ơ Go
  9: Đa Vy 10: Lít Mít 11: Lốt 12: Hốt Cláp

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  01:Đen Kô 02:Mai Lốp 03:Tét Bô 04:Nhin 05:U Ta Sin
  06:Ra Đi Mốt 07:Súyt Chết 08:Mút Cô 09:Mông Tít 10:Hun Ta Phát
  11:La Đi Mát 12:Săm Lin 13:Kun 14:Soăn Síp 15:Cô
  16:Kốt Ski 17:Ta Hôi 18:Típ 19:Be Rin 20:Sô Va
  21:Hin Gít 22:Líp Sát 23:Ta Xoa 24:Ma La Phét
  25:Ai Nút Cô 26:Be Re Zút 27:Se Vít 28:A Lô Đin 29:Bít Chóp
  30:Rép Bô 31:Mông Chi

  Tên của bạn ở kiếp sau:

  Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn:

  0:Hứa 1:Nguyễn 2:Hoàng 3:Nhịn 4:Lâm
  5:ĐỖ 6:Huỳnh 7:Lai 8:Trịnh 9:Quỹ

  Đệm là tháng sinh

  1:Bị 2.Thình 3:Bích 4:Thị 5:Quốc 6:Đập
  7:Chén 8:My 9:Tiễu 10:Kíp 11:Bé 12:Thanh

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  1:Thúng 2:Tiện 3:Hỗ 4:Thừa 5:Xin
  6:Thuyền 7:Nguyên 8:Nam 9:Minh 10:An
  11:Quýnh 12:Hĩ 13:Cồ 14:Thiên 15:Huế
  16:Mũi 17:Chu 18:Ghẻ 19:Thơm 20:Khìn
  21:Hải 22:Hùng 23:Thuỷ 24[​IMG]hong 25:Hạnh
  26:Ưng 27[​IMG]hát 28:Thái 29:Thừa 30:Nghi 31:Nhã


  Tiếng H'mông

  Cách lấy tên : Lấy chữ cái đầu của Họ Tên. VD: Nguyễn Văn A = N + V + A

  Tên 2 chữ = họ +tên
  Tên 3 chữ = họ +đệm +tên
  Tên 4 chữ = họ +đệm +đệm +tên


  Họ

  A: Kỳ Môn B: Huyền Thiên C: Nhật Nguyệt
  D: Độc Long E: Dạ Xoa G:Thần Dương
  H: Ngọc Nữ I: Tiêu Diêu K: Thiên Canh
  L: Thiên Vũ M: Bát Quái N: Thái Ất
  O: Lạc Anh U: Thần Môn P: Nhạn Xà
  Q: Thái Cực V: Lục Hợp R: Hồi Phong
  S: Hỗn Độn T: Càn Khôn X: Thiên Môn
  Y: Cửu Thiên.

  Tên đệm

  A: Phất Huyệt B: Giáng Ma C: Tích Lịch
  D: Âm Dương E: Tang Môn G: Tu La
  H: Toái Thạch I: Cửu Cửu K: Cẩm
  L: Vô Ngấn M: Lưỡng Nghi N: Ngũ Thần
  O: Xuyên Vân U: Vô Ảnh P: Phá Ngọc
  Q: Kỳ V: Vô Song R: Tấn Lôi
  S: Phục Ma T: Du Thân X: Liên Hoàn
  Y: Thần.

  Tên riêng

  A: Châm B: Bổng C: Chưởng
  D: Đao E: Chảo G: Chỉ
  H: Phủ I: Câu K: Côn
  L: Trượng M: Tiên N: Kiếm
  O: Tiêu U: Chão P: Đao
  Q: Quyền V: Mâu R: Thủ
  S: Công T: Chùy X: Thương
  Y: Kiếm


  Tên của bạn 3 kiếp trước

  Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn:
  0: Tịch 1: Phởn 2: Trĩ 3: Từng 4: Riêu
  5: Lín 6: Phúc 7: Mọi 8: Sập 9: Tếu

  Đệm là tháng sinh

  1: Hen 2: Bún 3: Rách 4: Tiền 5: Mù 6: Lùn
  7: Sít 8: Thọt 9: Nụ 10: Tĩnh 11: Khố 12: Sịp

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  1: Tống 2: Bé 3: Ghé Tiểu 4: Nãi 5: Lụng
  6: Mu 7: Tiến 8: Ngại 9: Bành 10: Chi
  11: Thí 12: Ngọt 13: Lộc 14: Mắm 15: Hiếp
  16: Phân 17: Đít 18: Bựa 19: Cún 20: Mọt
  21: Cụt 22: Sa 23: Nót 24: Ún 25: So Thoi
  26: Keo 27: Lỗ 28: Trọc 29: Ngoáy 30: Bầm 31: Bít

  Tên của bạn ở thế kỷ 23

  Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn:

  0: Chuối 1: Phương 2: Liễu 3: Từ 4: Dịch
  5: Lý 6: Ung 7: Mộc 8: Cụt 9: Mếu

  Đệm là tháng sinh

  1: Gải 2: Bì 3: Ra 4: Tiểu 5: Ghẻ 6: Phù
  7: Hôi 8: Thịt 9: Nụ 10: Thế 11: Khô 12: Thú

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  1: Tố 2: Nách 3: Tiểu Tiểu 4: Nữ 5: Lông
  6: Muối 7: Đú 8: Nghé 9: Bà 10: Bết
  11: Thúi 12: Ngọc 13: Cống 14: Mám 15: Hoàng
  16: Ỉa 17: Đa 18: Banh 19: Cú 20: Mỏ
  21: Què 22: Ù 23: Thọt 24: Đô 25: Sư Thái
  26: Heo 27: Háng 28: Cám 29: Mỡ 30: Gấu
  31: Bé Bự

  Tên của bạn khi vào thế giới thần tiên:

  Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn:

  1: Lai 2: Mã 3: Nữ 4. Xiết 5. Đạ
  6. Liễu 7. Hé 8. Thốp 9. Lớp 0. Núp

  Đệm là tháng sinh


  1. Xái 2. Quái 3. Hum 4. Khá 5. Rét 6. Xui
  7. Luốc 8. Lú 9. Xì 10. Núi 11. Tác 12. Ten

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  1. Xụi 2. Lôn 3. Xờn 4. Nhớp 5. Kiếu
  6. Moáng 7. Vãi 8. Tuốc 9. Nĩ 10. Pui
  11. Ghi 12. Giậy 13. Nhải 14. Tô 15. Muồi
  16. Vũi 17. Lú Xúp 18. Nét 19. Ỉn 20. Dúi
  21. Lạu 22. Riu 23. Nhảu 24. Nhản 25. Quỷnh
  26. Gạ 27. Quái 28. Gỡm 29. Góy 30. Nở
  31. Luốn

  Tên của bạn ở thế kỷ 24:

  Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn:

  0:Lâm 1:Trịnh 2[​IMG]han 3[​IMG]ương 4:Nguyễn
  5:Lê 6[​IMG]hạm 7:Ngô 8:Quách 9:Trần

  Đệm là tháng sinh

  Nếu bạn là nam:

  1 : Quốc 2: Quang 3: Thanh 4: Tiêu 5: Thiện 6: Văn
  7: Gia 8: Anh 9: Thái 10:Trọng 11: Hòai 12: Việt

  Nếu bạn là nữ:


  1 : Thu 2: Lan 3: Thanh 4: Bích 5: Hòai 6: Thúy
  7: Như 8: Mỹ 9: Thị 10:Ngọc 11: Phương 12: Quỳnh

  Tên: chính là ngày sinh của bạn!

  Nếu bạn là nam:


  1: Lâm 2:Tuấn 3:Tiến 4:vinh 5:Khải 6:Tân
  7: Đức 8:Thanh 9:Cường 10:Minh 11:Tòan 12:Thiện
  13:Quân 14 Tâm 15:Thái 16[​IMG]hước 17:Quang 18:Hữu
  19:Định 20:Bảo 21:Sơn 22:Lộc 23:Hải 24:Hiệp
  25:Long 26:Huy 27:Thắng 28:văn 29:Nhật 30:Hoàng
  31:Trung

  Nếu bạn là nữ:

  1:Linh 2:Yến 3:Tuyền 4:vinh 5:Tú 6[​IMG]uyên
  7:Lan 8:Thanh 9:Thúy 10:Hiền 11[​IMG]iệu 12:Ly
  13:Huyền 14:Tâm 15:Quỳnh 16:Liên 17:Mai 18:Trúc
  19[​IMG]ung 20:Huệ 21:Xinh 22:Như 23:Hồng 24:Tiên
  25:Anh 26:Thảo 27:Mỹ 28:vân 29:vy 30:Ngọc
  31:An
  Tiếng Hàn: Kang Dong Sup
  Tiếng Nhật: Merika (メリカ)
  Tiếng Bun-g-ari: Xiki Jet KaNong (Кики Ит Канонг)
  Tiếng Lào: Nhổ Toẹt Páp Lịt Xém
  Tiếng Anh: Nick Bob Lagger
  Tiếng Trung Quốc: Đông Phương Song Giang (东方宋江)
  Tiếng Thái: Xa Xũn Tha Khẹt
  Tiếng Campuchia: Đù Nhòi Bóng
  Tiếng Nga: Đô Rô DziuRi Bít Chóp (До Ро Дзỉуи Быть Чоп )
  Kiếp sau: Đỗ Quốc Thừa
  Tiếng H'Mông: Thiên Canh Toái Thạch Châm
  3 kiếp trước: Lín Mù Ngoáy
  Thế kỷ 23: Lý Ghẻ Mỡ :v
  Thế giới thần tiên: Đạ Rét Góy
  Thế kỷ 24: Lê Thiện Nhật
   


  Sasaki Moriko, thulg5a2005ly quoc thích điều này.


 2. ngocbitty

  ngocbitty Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/8/2016
  Bài viết:
  44
  Lượt thích:
  24
  Kinh nghiệm:
  8
  Choi Eun Yoo
  Ashley Lombard Scarllee =))
   
 3. Kim Ngưu Madonna

  Kim Ngưu Madonna tôi ko là số 1 nhưng tôi là duy nhất trên đời Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  8/9/2016
  Bài viết:
  37
  Lượt thích:
  8
  Kinh nghiệm:
  8
  Nghề nghiệp:
  học
  Trường:
  Sát thủ
  oh, ngày trước mik nghe con bạn nghiện phim TQ nói về Đông phương bất bại và mik về đặt nick zing là đông phương vô vân . ai ngờ, bây giờ tên tiếng trung của mik lại là như thế " Đông Phương Vô Vân"
   
  trang 4869 thích điều này.
 4. Kì Tích Mỹ Lệ

  Kì Tích Mỹ Lệ Tôi đã quay trở lại và là một người khác Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  4/2/2017
  Bài viết:
  35
  Lượt thích:
  342
  Kinh nghiệm:
  53
  Nghề nghiệp:
  Giáo viên Địa
  Trường:
  trường THCS Hoàng Văn Thụ
  tên bạn 3 thế kỉ trước là
  Riêu Tiền Cụt
   
 5. Sasaki Moriko

  Sasaki Moriko "Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà." Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  4/9/2017
  Bài viết:
  424
  Lượt thích:
  15.087
  Kinh nghiệm:
  93
  Kang Eun Sang =))
   
 6. Sasaki Moriko

  Sasaki Moriko "Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà." Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  4/9/2017
  Bài viết:
  424
  Lượt thích:
  15.087
  Kinh nghiệm:
  93
  Phạm Ngọc Anh =))
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Tên của bạn Diễn đàn Date
Tra tìm họ tên của bạn bằng tiếng nhật Tiếng Nhật 9/5/2018
Đoán tình yêu qua chữ cái đầu tiên của tên bạn Bói vui hàng ngày 13/11/2017
Bí Mật Thú Vị Ẩn Chứa Đằng Sau Tên Của Bạn Tư Vấn & Chuyện Trò 11/11/2017
Tên tiếng Pháp theo ngày sinh của bạn là gì? [♠] Bói vui 17/4/2017
Tên tiếng Lào theo năm, tháng, ngày sinh của bạn là gì? [♠] Bói vui 17/4/2017
Tên tiếng Pháp của bạn là gì? Bói vui hàng ngày 4/11/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP