Tạo danh sách ngẫu nhiên trên Excel

Ánh Minh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
1.322
wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo vùng chọn ngẫu nhiên từ dữ liệu cho trước trên Microsoft Excel. Vùng chọn ngẫu nhiên rất hữu ích trong việc tạo ra các danh sách ngẫu nhiên công bằng, không thiên vị trong bộ sưu tập dữ liệu.

Phần 1: Thu thập dữ liệu trên Excel

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-1-Version-4.jpg

1. Mở chương trình Microsoft Excel

Bạn cũng có thể mở tài liệu Microsoft Excel có sẵn nếu dữ liệu này phù hợp với nhu cầu về danh sách ngẫu nhiên của bạn.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-2-Version-4.jpg

2. Chọn Blank workbook (Bảng tính trống)

Bỏ qua bước này nếu bạn không mở tài liệu mới.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-3-Version-4.jpg

3. Nhập dữ liệu

Nhấp vào ô mà bạn muốn điền dữ liệu, sau đó nhập dữ liệu vào.
Quá trình này sẽ khác nhau tùy theo loại dữ liệu mà bạn có. Tuy nhiên, bạn nên bắt đầu từ cột "A".
Chẳng hạn: bạn có thể đưa tên người dùng vào cột "A" và câu trả lời cho khảo sát (ví dụ: "có" hoặc "không") vào cột "B".

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-4-Version-4.jpg

4. Bạn cần chắc rằng mình nhập vào bảng tính tất cả dữ liệu có liên quan

Sau khi đảm bảo đã thêm toàn bộ dữ liệu cần thiết, bạn có thể tạo danh sách ngẫu nhiên.

Phần 2:Tạo danh sách ngẫu nhiên

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-5-Version-4.jpg

1. Nhấp phải vào tên cột bên trái

Chẳng hạn, nếu tất cả dữ liệu bắt đầu từ cột "A" thì bạn cần nhấp phải vào chữ "A" nằm đầu trang.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-6-Version-4.jpg

2. Nhấp vào Insert (Chèn) để thêm cột nữa vào bên trái cột mà bạn đang thao tác.

Sau đó, tất cả dữ liệu nằm trong cột "A" đều sẽ được liệt kê lại thành cột "B" và cứ thế tiếp tục.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-7-Version-3.jpg

3. Chọn ô "A1" mới.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-8-Version-4.jpg

4. Nhập "= RAND()" vào ô này (không bao gồm dấu ngoặc kép)

Hàm "RAND" sẽ trả về một số thực nằm giữa 0 và 1 vào ô mà bạn đã chọn.
Nếu Excel tự động định dạng hàm "RAND" của bạn, hãy xóa định dạng đó đi và nhập lại hàm.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-9-Version-2.jpg

5. Nhấn ↵ Enter

Bạn sẽ thấy một số thập phân (ví dụ: 0,5647) hiện ra trong ô được chọn.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-10-Version-2.jpg

6. Chọn lại ô vừa rồi.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-11-Version-2.jpg

7. Nhấn giữ phím Control và C

Hàm "RAND" sẽ được sao chép.
Trên máy tính Mac, bạn cần nhấn giữ phím ⌘ Command thay cho Control.
Bạn cũng có thể nhấp phải vào ô "RAND" và chọn Copy (Sao chép).

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-12-Version-2.jpg

8. Chọn ô bên dưới ô chứa số ngẫu nhiên

Đây có thể là ô "A2".
Việc bạn nhấp vào và tô sáng từ ô "A1" sẽ gây ra lỗi sắp xếp.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-13-Version-2.jpg

9. Tô sáng phần còn lại của những ô dữ liệu

Nhấn giữ phím ⇧ Shift rồi nhấp vào ô cuối cùng trong phạm vi dữ liệu của bạn.
Chẳng hạn, nếu dữ liệu nằm trong cột "B" và "C" mở rộng xuống đến ô thứ 100, bạn cần nhấn giữ phím ⇧ Shift rồi nhấp vào ô "A100" để chọn từ A2 đến A100 của cột "A".

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-14-Version-2.jpg

10. Nhấn giữ phím Control và V

Hàm sẽ dán giá trị ngẫu nhiên vào tất cả ô được chọn (ví dụ: từ A2 đến A100). Sau khi hoàn tất, bạn cần sắp xếp dữ liệu các số ngẫu nhiên để chọn ra kết quả.
Như đã đề cập, người dùng Mac cần nhấn giữ phím ⌘ Command thay cho Control.

Phần 3: Chọn danh sách ngẫu nhiên

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-15-Version-2.jpg

1. Chọn ô trên cùng bên trái

Đây là ô "A1" trong hầu hết trường hợp. Trước khi có thể chọn danh sách ngẫu nhiên, bạn cần tô sáng toàn bộ dữ liệu.
Vùng chọn bao gồm cả danh sách ngẫu nhiên nằm bên trái dữ liệu của bạn.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-16-Version-2.jpg

2. Nhấn giữ phím ⇧ Shift và chọn ô dưới cùng bên phải

Toàn bộ dữ liệu sẽ được tô sáng và sẵn sàng cho việc sắp xếp.
Chẳng hạn, nếu dữ liệu của bạn chiếm hai cột với 50 ô mỗi cột, bạn cần chọn ô "C50" trong lúc nhấn giữ phím ⇧ Shift.
Bạn cũng có thể nhấp và kéo chuột từ góc trên cùng bên trái xuống góc dưới bên trái của dữ liệu (hoặc ngược lại) để tô sáng.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-17-Version-2.jpg

3. Nhấp phải vào dữ liệu

Một trình đơn ngữ cảnh với các tùy chọn giúp bạn sắp xếp dữ liệu sẽ hiện ra.
Trên máy tính Mac, bạn có thể nhấp bằng hai ngón tay (hoặc nhấn giữ phím Ctrl và nhấp chuột) để mở trình đơn ngữ cảnh.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-18-Version-2.jpg

4. Di con trỏ chuột đến tùy chọn Sort (Sắp xếp).

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-19-Version-2.jpg

5. Nhấp vào Sort Smallest to Largest (Sắp xếp từ nhỏ đến lớn)

Bạn cũng có thể nhấp vào Sort Largest to Smallest, quan trọng nhất vẫn là giá trị trong cột "A" được sắp xếp một cách ngẫu nhiên dựa theo hàm "= RAND()".

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-20-Version-2.jpg

6. Xem kết quả sau khi sắp xếp

Quá trình sẽ khác nhau tùy vào số lượng kết quả mà bạn cần. Tuy nhiên, bạn có một số tùy chọn sau với dữ liệu đã sắp xếp:
Chọn dữ liệu trên cùng, dưới cùng hoặc khoảng giữa. Nếu số điểm dữ liệu quá lớn để đảm bảo điều này, bạn có thể hạ thấp tỉ lệ (ví dụ: 1/8 đầu tiên của dữ liệu).
Chọn tất cả dữ liệu số lẻ hoặc số chẵn. Ví dụ, trong bộ gồm 10 điểm dữ liệu, bạn có thể chọn các số 1, 3, 5, 7, 9 hoặc 2, 4, 6, 8, 10.
Chọn một số điểm dữ liệu ngẫu nhiên. Phương pháp này phù hợp với bộ dữ liệu lớn, khi mà việc chọn một nửa thông tin trở nên quá khó khăn.

aid3684338-v4-728px-Create-a-Random-Sample-in-Excel-Step-21-Version-2.jpg

7. Chọn thành phần danh sách ngẫu nhiên

Vậy là bạn đã có hồ sơ chọn danh sách không thiên vị cho cuộc khảo sát, tặng sản phẩm.

Dịch bởi Kênh Sinh Viên
Nguồn: WIKIHOW​
 
Top