1. playpro1

    playpro1 Thành viên mới

    Tại sao cấu tạo hữu cơ khu vực I tăng nhanh hơn khu vực II?

    Tại sao cấu tạo hữu cơ khu vực I tăng nhanh hơn khu vực II?
    Tai sao sản xuất tư liệu sản xuất để tạo ra tư liệu sản xuất phát triển nhanh nhất , sau đến sản xuất tư liệu sản xuất để tạo ra tư liệu tiêu dùng , và cuối cùng chậm nhất là sự phát triển của sản xuất của tư liệu tiêu dùng?
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP