1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Tài liệu tham khảo : Tổng tuần hoàn tư bản

  Đối tượng nghiên cứu của phần này là sự vận động của tư bản cá biệt, cụ thể là tư bản tiền tệ

  Tuần hoàn tư bản tiền tệ được nghiên cứu dưới góc độ 2 mặt: vừa là hình thái đặc biệt (phiến diện nhất), vừa là hình thái chung nhất (đặc trưng nhất) của sự vận động của tư bản.

  Khi nghiên cứu những biến hóa hình thái và tuần hoàn của những biến hóa hình thái ấy thì có nghĩa là nghiên cứu những biến hóa hình thái chung cho mọi hình thái tuần hoàn rồi mới nghiên cứu đến tính đặc thù của các hình thái tuần hoàn riêng biệt. Còn với Chương này – tuần hoàn của tư bản tiền tệ, Mác kết hợp việc phân tich những biến hóa hình thái của tư bản nói chung với viêc phân tích tuần hoàn của tư bản tiền tệ. Do vậy mà tuần hoàn của tư bản được nghiên cứu vừa trong tính chung lại vừa trong tính riêng của nó. Và chính tính riêng này đã làm cho tuần hoàn của tư bản tiền tệ khác với tuần hoàn của tư bản sản xuất và tư bản hàng hóa.
  ........
  ST
   
 2. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  3/3/2013
  Bài viết:
  4.048
  Lượt thích:
  2.473
  Kinh nghiệm:
  113
  Tuần hoàn tư bản sản xuất
  1. Đối tượng nghiên cứu:

  Tuần hoàn của tư bản sản xuất với công thức : Sx....H’ – T’ – H ....Sx

  Tuần hoàn của tư bản sản xuất và tuần hoàn của tư bản tiền tệ là hai hình thái của tuần hoàn của tư bản công nghiệp, chúng vừa mâu thuẫn lẫn nhau lại vừa thống nhất nhau.

  Mối quan hệ lẫn nhau giữa Tuần hoàn của tư bản sản xuất và tuần hoàn của tư bản tiền tệ . hai hình thái này phê phán lân nhau Chính sự phê phán lần nhau này lại làm chúng phủ định lẫn nhau, và làm tiền đề cho nhau

  .........(còn nữa)
  Nguồn :sưu tầm
   

  Các file đính kèm:

  • TBSX.doc
   TBSX.doc
   Dung lượng:
   75 KB
   Lượt xem:
   279
 3. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  3/3/2013
  Bài viết:
  4.048
  Lượt thích:
  2.473
  Kinh nghiệm:
  113
  Tuần hòa tư bản hàng hóa
  - Đối tượng nghiên cứu:

  Sau khi nghiên cứu tuần hoàn tư bản tiền tệ và tuần hoàn của tư bản sx thì Mác tiếp tục nghiên cứu tuần hoàn của tư bản hàng hóa. Cũng như 2 tuần hoàn đã nghiên cứu thì tuần hoàn này – tuần hoàn tư bản hàng hóa – là một hình thái vận động đặc biệt của tư bản công nghiệp. Mặt vận động của tư bản công nghiệp thể hiện ở tuần hoàn của tư bản hàng hóa là sự vận động của các khối lượng hàng hóa: đợt hàng hóa này không ngừng nối tiếp đợt hàng hóa kia.

  Nếu th tb tt và th tb sx đều bao gồm lưu thông hàng hóa nhưng lưu thông hàng hóa chỉ dc coi như là điều kiện cần thiết cho sự vận động của tư bản tiền tệ và tiền đề cho sản xuất dc liên tục, thì ngược lại, trong tuần hoàn của tư bản hàng hóa, sự vận động của tiền tệ và sx liên tục biểu hiện thành những nhân tố cần thiết trong sự vận động của các khối lượng hàng hóa.......
  ST
   

  Các file đính kèm:

  • HH.docx
   HH.docx
   Dung lượng:
   33,9 KB
   Lượt xem:
   245
 4. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  3/3/2013
  Bài viết:
  4.048
  Lượt thích:
  2.473
  Kinh nghiệm:
  113
  Tuần hoàn tư bản tiền tệ
  - Đối tượng nghiên cứu:

  Trong các chương trước, tuần hoàn của tư bản công nghiệp được nghiên cứu từng mặt một cho nên đã vạch rõ được những mặt riêng biệt của tuần hoàn của tư bản công nghiệp. Trong chương này, sự vận động của tư bản công nghiệp được nghiên cứu với tư cách là sự thống nhất của cả 3 tuần hoàn. Nghiên cứu sự thống nhất ấy đã phát hiện ra những nhân tố mới mà nếu nghiên cứu từng mặt của tư bản công nghiệp thì không thể nào vạch ra được. Bên cạnh đó, tính cụ thể của sự vận động của tư bản công nghiệp cũng được trình bày ở chương này
  ........
  ST
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...
Chủ đề liên quan - Tài liệu tham Diễn đàn Date
tổng hợp tài liệu hack cho mọi người tham khảo Thủ thuật Máy tính 12/7/2018
tài liệu pic của trường mình, đăng lên cho các bạn tham khảo Điện tử - Viễn thông 4/9/2017
tài liệu pic của trường mình, đăng lên cho các bạn tham khảo Thư viện tài liệu 4/9/2017
Tài liệu tham khảo thi cuối kì môn luật ngân hàng Pháp luật đại cương 14/11/2015
Kiến trúc nhập môn- Kts. Nguyễn Hữu Trí Kiến trúc - Xây dựng 5/8/2015
Tài liệu tham khảo :Kiến thức về phần cứng Thủ thuật Máy tính 2/1/2014

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP