1. chuvanduyhn91

  chuvanduyhn91 Banned

  Tải game miễn phí xe tải xây dựng dành cho Android

  xây dựng xe tải xây dựng Permissions:
  [​IMG]
  Đọc các nội dung lưu trữ USB của bạn :
  cho phép các ứng dụng để đọc các nội dung lưu trữ USB của bạn.
  Sửa đổi hoặc xóa nội dung lưu trữ USB của bạn :
  cho phép ứng dụng ghi vào lưu trữ USB.

  [​IMG]
  [​IMG]
  Xem kết nối wi-fi :
  cho phép ứng dụng xem thông tin về mạng wi-fi , như liệu wi-fi được bật chưa và tên của thiết bị wi-fi được kết nối.
  Đọc trạng thái điện thoại :
  cho phép các ứng dụng để truy cập vào các tính năng điện thoại của thiết bị. quyền này cho phép ứng dụng xác định số điện thoại và ID của thiết bị , cho dù cuộc gọi được kích hoạt , và số từ xa kết nối bằng một cuộc gọi. kết nối

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Xem mạng :
  cho phép ứng dụng xem thông tin về các kết nối mạng như mạng tồn tại và được kết nối.
  Đầy đủ quyền truy cập mạng :
  cho phép các ứng dụng tạo cổng mạng và sử dụng giao thức mạng tùy chỉnh. trình duyệt và các ứng dụng khác cung cấp các phương tiện để gửi dữ liệu lên internet , để cho phép điều này là không cần thiết để gửi dữ liệu lên internet.
  Kiểm soát độ rung :
  cho phép các ứng dụng để kiểm soát bộ rung.

  Download miễn phí tại đây
   Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP