SHAPE OF YOU (Lời Dịch Anh Việt) Ed Sheeran

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.194
SHAPE OF YOUEd Sheeran

The club isn't the best place to find a lover
Hội này không là nơi tốt nhất tìm dược người yêu
So the bar is where I go
Nơi ta đi vậy là quán rượu
Me and my friends at the table doing shots
Ta cùng lũ bạn sà vô bàn làm vài ván
Drinking fast and then we talk slow
Dăm chén nhanh rồi ta buôn chuyện vãn
Come over and start up a conversation with just me
Qua bên này cùng ta khởi chuyên lan man
And trust me I'll give it a chance now
Và tin ta, giờ ta cầu gì thấy nấy
Take my hand, stop, put Van the Man on the jukebox
Nắn tay nào, ngừng, bật đĩa Van the Man trên máy hát ấy
And then we start to dance, and now I'm singing like
Và rồi mình cất vũ bước, và đây ta hát như vầy

Girl, you know I want your love
Cưng, em biết tình em trời đã dành
Your love was handmade for somebody like me
Tình em mụ nắn bằng tay cho ai đó như anh
Come on now, follow my lead
Giờ cùng nhau theo phương ta đi
I may be crazy, don't mind me
Có lẽ ta điên, xin chớ phiền
Say, boy, let's not talk too much
Bạn ơi, ta thôi tán chuyện liên miên
Grab on my waist and put that body on me
Ôm ngang vòng eo và buông mình dựa vào lòng anh
Come on now, follow my lead
Nào bây giờ, theo lối anh vạch
Come, come on now, follow my lead
Giờ hãy theo, theo đường anh dành

I'm in love with the shape of you
Anh thương em hình nở dáng đầy
We push and pull like a magnet do
Như thỏi nam châm hút rồi lại đẩy
Although my heart is falling too
Dẫu rụng dẫu rơi cũng trái tim này
I'm in love with your body
Anh vẫn yêu xác thân ấy
And last night you were in my room
Và đêm qua em lưu lại trong phòng
And now my bedsheets smell like you
Và giờ gối chăn hương em vẫn nồng
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày qua lại khám phá chút gì mới coong
I'm in love with your body
Anh yêu em cả hình lẫn bóng
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
Ồ—Anh—Ồ—Anh—Ồ—Anh—Ồ—Anh
I'm in love with your body
Anh yêu em cả bóng lẫn hình
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
Ồ—Anh—Ồ—Anh—Ồ—Anh—Ồ—Anh
I'm in love with your body
Ôi sao thương thân hình ấy quá
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày qua lại tìm ra chút gì mới lạ
I'm in love with the shape of you
Ôi sao yêu xác thân em đến lạ

One week in we let the story begin
Bên trong cả tuần ta cho chuyện tình khởi
We're going out on our first date
Ở ngoài ta lần đầu hẹn hò đón đợi
You and me are thrifty, so go all you can eat
Anh và em cùng khát, vậy ta đi kiếm gì khi đói
Fill up your bag and I fill up a plate
Ăn cho no lòng, vơi dĩa anh lo
We talk for hours and hours about the sweet and the sour
Ta chuyện trò giờ sang giờ về ngọt bùi và chua xót
And how your family is doing okay
Và gia đình em liệu có yên bề
Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat
Mình về đón taxi, rồi hôn trên băng sau ghế
Tell the driver make the radio play, and I'm singing like
Bỏa bác tài mở đài nghe nhạc, và anh hát về

I'm in love with the shape of you
Anh thương em hình nở dáng đầy
We push and pull like a magnet do
Như thỏi nam châm hút rồi lại đẩy
Although my heart is falling too
Dẫu rụng dẫu rơi cũng trái tim này
I'm in love with your body
Anh vẫn yêu xác thân ấy
And last night you were in my room
Và đêm qua em lưu lại trong phòng
And now my bedsheets smell like you
Và giờ gối chăn hương em vẫn nồng
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày qua lại khám phá chút gì mới coong
I'm in love with your body
Anh yêu em cả hình lẫn bóng
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
Ồ—Anh—Ồ—Anh—Ồ—Anh—Ồ—Anh
I'm in love with your body
Anh yêu em cả bóng lẫn hình
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
Ồ—Anh—Ồ—Anh—Ồ—Anh—Ồ—Anh
I'm in love with your body
Ôi sao thương thân hình ấy quá
Every day discovering something brand new
Mỗi ngày qua lại tìm ra chút gì mới lạ
I'm in love with the shape of you
Ôi sao yêu xác thân em đến lạ

Come on, be my baby, come on
Nào cô bé hãy là cục cưng của anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
NEW - SHAPE OF YOU (Lời Dịch Anh Việt) Ed Sheeran
 
Quay lại
Top