1. thơ phạm

  thơ phạm Thành viên mới

  Sẽ tăng thời gian tạm dừng sử dụng vị trí quĩ đạo 03 năm

  lắp mạng fpt quận tây hồ - Băng tần Ku đã được sử dụng phổ biến trên vệ tinh và trở nên ngày càng chật chội, do đó xu hướng chung của khu vực là chuyển sang sử dụng phần băng tần Ku qui hoạch sử dụng cho mỗi nước (vùng dịch vụ chỉ phủ trên phạm vi nước đó). Thực tế cho thấy đã có sự gia tăng đột biến về hồ sơ đăng ký sử dụng băng tần này trong vài năm gần đây. Dự báo trong thời gian tới số lượng vệ tinh phóng lên quĩ đạo sử dụng băng tần này sẽ tăng nhanh chóng. Vệ tinh VINASAT-2 được phóng lên quĩ đạo cũng có một số bộ phát đáp sử dụng băng tần này; vệ tinh của Lào (LAOSAT-1) vừa được phóng lên vào năm 2015 [​IMG]

  Nghiên cứu sâu về các qui định đối với băng tần Ku qui hoạch, Cục Tần số vô tuyến điện nhận thấy thời gian tạm dừng sử dụng một vị trí quĩ đạo là 02 năm, không đủ để xây dựng dự án khả thi và phóng vệ tinh thay thế. Trên cơ sở đó, Cục Tần số VTĐ đã gửi báo cáo đề xuất tăng thời gian tạm dừng sử dụng một vị trí quĩ đạo lên Ủy ban đặc biệt của ITU về các vấn đề thể lệ và thủ tục Vấn đề này sau đó trở thành một trong 12 chủ đề chính thức về vấn đề Thể lệ vệ tinh và đã được WRC-15 thông qua như đề xuất của Việt Nam, đó là cho phép tăng thời gian tạm dừng sử dụng vị trí quĩ đạo từ 02 năm lên 03 năm, đồng thời định nghĩa lại khái niệm đưa vệ tinh vào sử dụng cho băng tần qui hoạch.

  Minh bạch thông tin sử dụng tần số quĩ đạo vệ tinh

  Minh bạch thông tin luôn là vấn đề được cộng đồng vệ tinh quan tâm, do đó trong Thể lệ vô tuyến đã có qui định việc xuất bản thông tin trong Thông tư thông tin về tần số và công bố trên trang thông tin điện tử các thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký và phối hợp quĩ đạo vệ tinh, cụ thể là thông tin về đăng ký hồ sơ phối hợp vệ tinh với tất cả tham số quĩ đạo cũng như vùng phủ, vùng dịch vụ của vệ tinh thông tin về nhà sản xuất vệ tinh và nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh. Ngoài ra còn phải công khai nhiều thông tin khác chưa được xuất bản và công bố chi tiết.

  >> truyền hình fpt
   Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP