1. Evahan

    Evahan Thành viên KSV

    Phương chân trừng trị "tôn giáo trái phép" đã đưa ra!!

    Gần đây, vì vụ án trái phép về tà giáo Pháp Luân Công xảy ra liên tục, ví dụ như vụ án thi thể đổ bê-tông, vụ án con giết mẹ v.v. Cho nên, chính phủ tỉnh Cao Bằng đã đề ra phương chân có liên quan đối với "tôn giáo trái phép".
    Phó bí thư Thường trự Tỉnh ủy Triệu ĐÌnh Lê trong hội nghị quản trị tôn giáo đã đề ra , hiện nay các chính phủ địa phương đã chú trọng ngăn chặn các hoạt động "tà giáo", về việc quản trị các hoạt động tôn giáo bản địa đã đề ra phát hiện sớm, ngăn chặn sớm. Do các vụ án về Pháp Luân Công, tổ chức tỉnh ủy đề ra chính sách mới: đối với triển khai các hoạt động về tôn giáo các cấp nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, chức sắc, tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Các lực lượng chức năng, các địa phương bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp .
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP