Phân biệt whether và if

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Cả hai từ whetherif đều được sử dụng để giới thiệu câu hỏi “yes/no question” trong câu gián tiếp. Ví dụ:
 • He asked me whether I felt well. (Anh ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có cảm thấy khỏe không?)
 • We’re not sure if they have decided. (Chúng tôi không chắc liệu họ đã quyết định chưa?)
Tuy nhiên, bạn cần phân biệt cách sử dụng hai từ if whether trong những trường hợp sau đây:
1. Sau động từ discuss thì thường người ta hay dùng whether hơn là if:

Ví dụ:
 • We discussed whether he should be hired. (Chúng tôi đã thảo luận xem liệu có nên thuê anh ấy hay không?)
 • They discussed whether to invest in the new idea. (Họ đã thảo luận xem liệu có nên đầu tư cho ý tưởng mới hay không?)
2. Sau giới từ thì chúng ta chỉ dùng whether:

Ví dụ:
 • We talked about whether we should go or not. (Bố mẹ đang bàn xem chúng ta có nên chuyển đi hay không?)
 • I looked into whether he should stay. (Tôi đang xem xét liệu anh ta có nên ở lại không?)
3. Với động từ nguyên thể (To Infinitive) thì chúng ta chỉ dùng whether mà không dùng if:

Ví dụ:
 • She can’t decide whether to buy the house or wait. (Cô ấy không thể quyết định được nên mua ngôi nhà hay tiếp tục chờ thêm nữa).
 • He considered whether to give up the position or quit next year. (Anh ấy đang cân nhắc xem nên từ bỏ vị trí này hay là bỏ việc vào năm tới).
4. Sự khác nhau cuối cùng là whether được dùng mang tính nghi thức xã giao hơn, còn if được dùng với trong tình huống suồng sã, thân mật:

Ví dụ:
 • Let me know whether you will be able to attend the conference. (Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể tham dự buổi hội thảo).
 • The CEO will decide whether this is a risk worth taking. (Ban giám đốc đang cân nhắc xem liệu điều đó có đáng để mạo hiểm hay không?)
 • He asked if she had seen that film. (Anh ấy hỏi xem liệu cô ấy đã xem bộ phim đó chưa?)
 • She wondered if Tom would be there the day after. (Cô ấy đang băn khoăn liệu Tom có ở đây ngày mai không?)
Đó là sự khác nhau cơ bản giữa whetherif trong câu gián tiếp. Hy vọng sau bài viết này các bạn sẽ không còn phân vân khi sử dụng hai từ này nữa
smilie_goodjob.gif
smilie_goodjob.gif
 
Top