Kết quả bình chọn: Trong 5 nhân vật trên, theo bạn, ai sẽ là trùm áo đen? - Toichi Kuroba - Bố của Kid

Các thành viên chọn 'Toichi Kuroba - Bố của Kid'

Đang tải...
TOP