Những năm sinh hợp tuổi làm ăn với năm tuổi Ất Sửu

vutri623582

Thành viên mới
Tham gia
28/9/2017
Bài viết
0
Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chọn ví dụ nam sinh năm 1985 Ất Sửu dùng công cụ chọn người hợp tuổi làm ăn. Nếu quý bạn đọc muốn kiểm tra những năm sinh khác hoặc muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin hãy bấm vào ảnh để xem thêm:Sau đây là các kết quả từ công cụ “xem tuổi làm ăn”. Hãy xem kết quả đối với Ất Sửu .Tuổi người này : 1981

Mệnh ngũ hành: Dương Kim vs Dương Mộc

==> Tương Khắc

Thiên can : Ất vs Tân

==> Tương Xung

Địa chi : Sửu với Dậu

Kết luận địa chi bạn và địa chi người này Tam Hợp

Cung mệnh ngũ hành : Càn - Cấn

==> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Kim - Thổ

Luận hợp khắc Tương Sinh

Điểm hợp : 6 / 10Năm tuổi người này : 1982

Mệnh: Dương Kim và Dương Thủy

Kết luận mệnh bạn và mệnh người này Tương Sinh

Theo thiên can : Ất với Nhâm

Kết luận Bình Hòa

Địa chi của bạn và tuổi này : Sửu với Tuất

=> Lục Hình

Cung mệnh của bạn và người này : Càn với Càn

Kết luận Phục Vị

Niên mệnh năm sinh : Kim vs Kim

Kết luận niên mệnh bạn và người này Bình Hòa

Điểm hợp : 6 / 10Tuổi người này : 1983

Thuộc mạng: Dương Kim - Dương Thủy

Kết luận mệnh bạn và mệnh người này Tương Sinh

Can của bạn và tuổi này : Ất vs Quý

Kết luận Bình Hòa

Địa chi của bạn và tuổi này : Sửu vs Hợi

Luận hợp khắc Tứ Đức Hợp

Cung mệnh : Càn với Đoài

Vậy cung mệnh bạn và người này Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Kim - Kim

Luận hợp khắc Bình Hòa

Điểm hợp : 8 / 10Tuổi người này : 1984

Mệnh ngũ hành: Dương Kim - Dương Kim

Luận hợp khắc Tương Sinh

Xét thiên can : Ất và Giáp

Vậy can bạn và can này Bình Hòa

Xét địa chi : Sửu - Tý

==> Lục Hợp

Cung mệnh : Càn - Cấn

Kết luận cung mệnh bạn và người này Thiên Y

Niên mệnh năm sinh : Kim với Thổ

vậy niên mệnh năm sinh bạn và người này Tương Sinh

Điểm hợp : 8 / 10Năm sinh người này : 1987

Mạng: Dương Kim vs Dương Hỏa

Vậy mệnh bạn và mệnh này Tương Khắc

Xét thiên can : Ất và Đinh

Vậy can bạn và can này Bình Hòa

Xét địa chi : Sửu với Mão

Kết luận địa chi bạn và địa chi người này Bình Hòa

Cung mệnh : Càn vs Khôn

Vậy cung mệnh bạn và người này Diên Niên

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Kim vs Thổ

=> Tương Sinh

Điểm hợp : 6 / 10Tuổi người này : 1990

Mệnh ngũ hành: Dương Kim vs Dương Thổ

=> Tương Sinh

Theo thiên can : Ất vs Canh

Kết luận Tương Sinh

Địa chi của bạn và tuổi này : Sửu vs Ngọ

Vậy địa chi bạn và địa chi này Lục Hại

Cung mệnh : Càn và Cấn

=> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh : Kim với Thổ

==> Tương Sinh

Điểm hợp : 8 / 10Để xem thêm tử vi người tuổi Ất Sửu mời bạn bấm vào vào xem tử vi tuổi sửu năm 2018Năm sinh người này : 1991

Thuộc mạng: Dương Kim với Dương Thổ

Luận hợp khắc Tương Sinh

Xét thiên can : Ất - Tân

Kết luận Tương Xung

Địa chi của bạn và tuổi này : Sửu và Mùi

Vậy địa chi bạn và địa chi này Lục Xung

Cung mệnh ngũ hành : Càn vs Càn

=> Phục Vị

Niên mệnh năm sinh : Kim với Kim

==> Bình Hòa

Điểm hợp : 5 / 10Năm tuổi người này : 1992

Thuộc mạng: Dương Kim và Dương Kim

==> Bình Hòa

Can của bạn và tuổi này : Ất - Nhâm

Kết luận Bình Hòa

Xét địa chi : Sửu và Thân

=> Bình Hòa

Cung mệnh ngũ hành : Càn - Đoài

=> Sinh Khí

Niên mệnh năm sinh : Kim - Kim

Luận hợp khắc Bình Hòa

Điểm hợp : 6 / 10Tuổi người này : 1993

Mệnh ngũ hành: Dương Kim với Dương Kim

=> Bình Hòa

Thiên can : Ất với Quý

Vậy can bạn và can này Bình Hòa

Theo địa chi : Sửu và Dậu

Kết luận địa chi bạn và địa chi người này Tam Hợp

Cung mệnh ngũ hành : Càn - Cấn

=> Thiên Y

Niên mệnh năm sinh : Kim với Thổ

Luận hợp khắc Tương Sinh

Điểm hợp : 8 / 10Tuổi người này : 1995

Thuộc mệnh: Dương Kim và Dương Hỏa

=> Tương Khắc

Xét thiên can : Ất và Ất

Kết luận Bình Hòa

Theo địa chi : Sửu - Hợi

==> Tứ Đức Hợp

Cung mệnh của bạn và người này : Càn vs Khảm

Kết luận Lục Sát

Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Kim - Thủy

Luận hợp khắc Tương Sinh

Điểm hợp : 5 / 10
 
Top