1. Nguyễn Thúy Lê

  Nguyễn Thúy Lê Thành viên KSV

  Nghệ An đẩy đuổi 50 người chuẩn bị tập trung tập luyện Pháp luân công

  Nguồn: công an Nghệ An onlin

  Ngày 7 tháng 10, công an huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An xử lý một vụ trái phép 50 người chuẩn bị tụ tập luyện tập pháp luân công.

  Vào ngày 7,Phát hiện kịp thời và đẩy đuổi một nhóm đối tượng với khoảng 50 người chuẩn bị tập trung tập luyện Pháp luân công tại khu vực Bãi Lữ. Công an huyện Nghi Lộc đã kịp thời ngăn chặn và đưa 50 người này về đồn cảnh sát để thẩm vấn và xử lý nghiêm tục, tịch thu tất cả tài liệu liên quan đến Pháp luân công và giam giữ họ.

  [​IMG]

  Công An tỉnh Nghệ An: kiên quyết không để tà đạo và đạo trái phép xâm nhập vào địa bàn. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nắm chắc và quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng phản động, đồng thời bắt giữ một đối tượng phản động, chống đối. Tham mưu, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo diễn ra trên địa bàn...

  Pháp luân công không chỉ là ngồi thiền luyện khí công, mục đích đẳng sau chính là lợi dụng tẩy não khống chế tư tưởng con người nhằm mục đích phản động.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP