1. Yen272

  Yen272 Thành viên mới

  Một số động từ vừa đi cùng V-ing vừa đi cùng động từ nguyên thể

  Một số động từ có thể đi cùng với cả động từ nguyên thể và V-ing, hãy so sánh sự khác nhau về ý nghĩa giữa chúng.
  1. Stop V-ing: dừng làm gì (dừng hẳn)
  Stop to V: dừng lại để làm việc gì
  Ex:
  - Stop smoking: dừng việc hút thuốc.
  - Stop to smoke: dừng lại để hút thuốc
  2. Remember/forget/regret to V: nhớ/quên/tiếc sẽ phải làm gì (ở hiện tại – tương lai)
  Remember/forget/regret V-ing: nhớ/quên/tiếc đã làm gì (ở quá khứ)
  Ex:
  - Remember to send this letter (hãy nhớ gửi bức thư này)
  - Remember sending this letter (nhớ đã gửi bức thư này)
  3. Try to V: cố gắng làm gì
  Try V-ing: thử làm gì
  Ex:
  - I try to pass the exam. (tôi cố gắng vượt qua kỳ thi)
  - You should try unlocking the door with this key. (bạn nên thử mở cửa với chiếc khóa này)
  Nguồn : TOEIC Standford International
   


  Thiên Lý_Holmes thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP